קול קורא לכנס בינלאומי בפינלנד: World Conference on Mobile and Contextual Learning

נשלח 4 במרץ 2012, 1:04 על ידי איילת בכר   [ עודכן 10 במרץ 2012, 1:34 על ידי Yotam Hod ]

mLearn 2012 - Mobile Learning in Context

16-18 October 2012 in Helsinki, Finland

mLearn 2012 is now open for submissions from academic researchers, developers, professionals, practitioners, and educators from school education, higher education, industry, government, and international organisations.

mLearn 2012 pushes further the paradigm of learning and mobility in converging technological environments. This includes applications of trendy devices in various contexts, but also calls for investigating new educational and technological ways and concepts for supporting formal and informal learning as well as transitions between different types of learning.

mLearn was the first conference on Mobile Learning and is the premiere international conference on learning with mobile technologies and learning across contexts. The conference provides a unique forum for knowledge sharing and transfer for academia, developers, practitioners, industry, government, and organisations. Every year, mLearn attracts a great number of participants from more than 60 countries representing all continents. 


Comments