אודות‏ > ‏

חדשות המגמה


הקלטות כנס מיט"ל

נשלח 12 באוג׳ 2017, 21:05 על ידי keren aridor

הכנס הארצי החמישה עשר של מיט"ל בנושא למידה והוראה מוגברות טכנולוגיה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות, התקיים באוניברסיטת חיפה, ביום שני, ה-26 ביוני 2017.

זהו קישור להקלטות הכנס.

ברכות חמות לד"ר אורן גולן על זכייה במענק ISF

נשלח 29 ביולי 2017, 12:37 על ידי keren aridor

ברכות חמות לד׳׳ר אורן גולן על זכייתו במענק מחקר מכובד מהקרן הלאומית למדע ISF.  המענק ניתן לד"ר גולן למשך שלוש שנים, על מחקרו בנושא: שערים דיגיטליים לארץ הקודש: אתגור המרחב הדתי באמצעות ייצור סרטוני רשת על־ידי נזירים קתולים.


תקציר המחקר:

Digital Gates to the Holy Land: Challenging the Religious Landscape through Monastic Online Video Production

In the information age - what are the new fields for religious education? Does it conform with traditional religious learning or offer new sources of authority? Are religious media outlets in fact new forms of informal Moocs?

From online lectures to live-streaming sermons, well-established religious authorities and charismatic movements are increasingly turning to online video as a medium through which they share their doctrine, struggle for users' attention, and communicate much of today's religious experience. In the last decade, video-sharing platforms have become a battlefield for prominence and conversion. In these arenas, believers are constantly confronted with a vast array of easily accessible sources of religious information. These informal sources may complement, substitute or antagonize traditional forms of spiritual learning and experience (e.g. catechism and youth programs). In opposition to structured, face-to-face and text-based forms of religious education, web platforms allow users to independently choose and assemble different pieces of information from an ever-expanding wealth of online possibilities.

The study’s research design is centered on two Catholic-monastic communities, the Canção Nova and the Franciscan Order, that are currently joining forces to produce online religious videos focused on key Christian holy sites in Israel.

This study is designed to reveal how religious groups’ long-standing conflicts over centrality and legitimacy are being played out in the arena of new media operations. It also illustrates the tensions that the internet generates for the various faiths and denominations. Groups that are attempting to maintain traditional hierarchies and boundaries while presenting their institutional identities online. The central argument is that the nascent video production within the Catholic world, particularly concerning the Holy Land, highlights an intensifying dynamic between traditional and new sources of religious authority in today's information society. Through online video-sharing platforms, believers from different cultural backgrounds converge on specific representations of virtuosity and spirituality: they watch peers and clergy performing virtuous activities and, through this media experience, learn the spiritual meaning of pilgrimage and the holy sites of Israel.
קול קורא להגשת מאמרים - כנס צ'ייס 2018

נשלח 19 ביולי 2017, 3:46 על ידי keren aridor   [ עודכן 19 ביולי 2017, 3:49 ]קול קורא להגשת מאמרים

(אתר הכנס)

חדשנות טכנולוגית היא אחד האתגרים הגדולים ביותר העומדים בפני מקבלי החלטות וחוקרים. בשנים האחרונות, אנו עדים לחידושים טכנולוגיים המופיעים חדשות לבקרים ורבים מהם נעלמים באותה המהירות בה הופיעו. טכנולוגיות רבות מאומצות על ידי חלקים גדולים בציבור, אך מחקרים רבים נדרשים כדי לבחון את יעילות שילובן בהוראה, בלמידה ובניהול למידה. המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה ממשיך במסורת ארגון כנסי צ'ייס לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה, שהחלה בשנת 2006, וקורא כעת להגיש הצעות להרצאות ולפוסטרים לכנס השלושה-עשר. הכנס משמש זירת מפגש לדיון, הצגת עבודות והחלפת דעות בין חוקרים ומומחים העוסקים בתחום והוא מיועד לחוקרים ואנשי מקצוע בתחומי טכנולוגיות הלמידה בפרט, והחדשנות הטכנולוגית בכלל.

מטרת הכנס 
הכנס נועד לשמש במה להצגת מחקרים, העוסקים בטכנולוגיות למידה ובחדשנות טכנולוגית, לקדם קיומו של דיאלוג מחקרי-אקדמי על נושאים אלו ולתרום לגיבושה של קהילת חוקרים בתחומי החדשנות וטכנולוגיות הלמידה בישראל
 .
תינתן עדיפות להצגת מחקרים אמפיריים ולדיווחים על בחינת הצלחות או כישלונות בתחום של יישום חדשנות טכנולוגית בכלל, ובלמידה, הוראה והדרכה בפרט. ניתן להגיש הצעות להצגת מחקרים תאורטיים
 .
המועד האחרון למשלוח הצעות הוא 31באוקטובר, 2017. אפשר לעיין במאמרים ולצפות במצגות והקלטות מכנסי צ'ייס הקודמים באתר המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה.

נושאי הכנס

·         בחינה אמפירית של תרומת מודלים פדגוגיים, כלים וסביבות דיגיטליות להוראה ולמידה

·         חקר היבטים קוגניטיביים של למידה בסביבות טכנולוגיות

·         חקר של שילוב טכנולוגיות במערכת החינוך ובמוסדות להשכלה גבוהה בישראל

·         טכנולוגיות למידה וצמצום פערים חברתיים, למידה לאורך החיים (Lifelong learning)

·         טכנולוגיות למידה לקידום אנשים עם צרכים מיוחדים

·         משאבי למידה פתוחים MOOCs ,(Open educational resources)

·         חדשנות בהדרכה ובלמידה בארגונים ובתעשייה

·         משחקים דיגיטליים כסביבות למידה

·         ניתוח למידה (Learning analytics)

·         חקר השיח בתחומי טכנולוגיות למידה וחדשנות

·         היבטים חברתיים ורגשיים של אינטראקציה בין לומדים לבין עצמם, ובין לומדים וסגל הוראה ומינהל

·         חקר האינטראקציה בין אדם למחשב

·         מיקור המונים (crowdsourcing)

·         אינטראקציה ברשתות חברתיות

·         היבטים כלכליים, ארגוניים, חוקיים ואתיים של שילוב טכנולוגיות למידה

·         אימוץ טכנולוגיות חדשניות בארגונים: מודלים תאורטיים ומחקרי שטח

·         מדידת הערך המוסף של טכנולוגיות חדשות ושל ניהול מידע בארגונים ובמוסדות

·         ניהול חדשנות

·         התנגדויות לאימוץ טכנולוגיות חדשות בארגונים ובמוסדות


·         הנחיות להגשת הצעות

·         מאמר מצטיין של סטודנט/סטודנטית

·         מערכת הגשת הצעות למאמרים

·         ספר הכנס (Proceedings)

·         פרסום מאמרים נבחרים בכתב-עת

סמנו ביומניכם

קול קורא להגשת מאמרים

ועדה מארגנת

 

כנס צ'ייס 2017

כנס צ'ייס 2016

כנס צ'ייס 2015

כנס צ'ייס 2014

כנס צ'ייס 2013

כנס צ'ייס 2012

כנס צ'ייס 2011

כנס צ'ייס 2010

כנס צ'ייס 2009

כנס צ'ייס 2008

כנס צ'ייס 2007

כנס צ'ייס 2006

 

מאמרים נבחרים שהתפרסמו   
בכתב-העת 
(IJELL)


הרצאות מפתח
והרצאות נעילה 
 2016-2006
(הקלטות ומצגות)


פרטים נוספים: במזכירות הכנס (אסנת צרפתי-ליבר) 052-5734960, או במייל chais-conference@openu.ac.il

ברכות חמות לד"ר שרית ברזלי - זכייה במענק BSF ובפרס ע"ש ברגמן

נשלח 18 ביולי 2017, 9:47 על ידי קרן ארידור

ברכות חמות לד׳׳ר שרית ברזלי על זכייה לצד פרופ' קלארק צ׳ין מאוניברסיטת רטגרס בארה׳׳ב במענק הקרן הדו-לאומית למדע של ארה"ב וישראל (BSF)  לשנים 2017-2019. מטרת המחקר המשותף שזכה במענק, היא ליצור ליצור מודל חדש של צמיחה של חשיבה אפיסטמית בעזרת מתודולוגיה מיקרו-גנטית. 

ד"ר שרית ברזלי זכתה בנוסף בפרס על-שם ברגמן של קרן ה- BSF המוענק לחוקרים צעירים שהצעות המחקר הזוכות שלהם היו בעלות מצויינות יוצאת-דופן.
 
תקציר המחקר:
יצירת מודל של צמיחה אפיסטמית: מחקר מיקרו-גנטי של ההתפתחות של חשיבה אפיסטמית
Modeling Epistemic Growth: A Microgenetic Study of the Development of Epistemic Cognition
 
ד"ר שרית ברזלי ופרופ' קלארק צ'ין
 
בחברות ידע מודרניות מתמודדים לומדים לעיתים קרובות עם מקורות מידע מרובים המציגים הסברים או טענות מנוגדות. כדי להתמודד בצורה יעילה עם מקורות מידע אלו צריכים לומדים לרכוש אסטרטגיות להערכת מקורות הידע (למשל, שיפוט אמינותם של המחברים), להערכת טענות הידע (למשל, בדיקת ראיות תומכות) ולמיזוג בין מקורות מידע סותרים (למשל, הצלבת מידע). כדי להפעיל בהצלחה אסטרטגיות כגון אלה זקוקים לומדים לקריטריונים יעילים לשיפוט האמינות והאיכות של טיעונים, ראיות ומקורות. יתר על כן, לומדים צפויים להפעיל אסטרטגיות אלו באופן ספונטני רק אם הם אכן מעוניינים במטרות כגון ברור שורש העניין, הבנה של הנושא, או קבלת החלטות שקולה.
מטרת המחקר שלנו היא להבין כיצד מפתחים לומדים אסטרטגיות, קריטריונים ומטרות אפיסטמיים, וכיצד הם רוכשים את היכולת ליישם אותם ביעילות בהקשר של חשיבה יומיומית לגבי מקורות מידע מנוגדים. במסגרת המחקר אנו מתכננים לעקוב מקרוב אחר זוגות של מתבגרים שידונו מדי שבוע במקורות מידע מדעיים מנוגדים, בעלי רמות איכות ואמינות מגוונות, במשך תקופה של שלושה חודשים. אנו מצפים שככל שהמשתתפים במחקר שלנו ייתקלו שוב ושוב בסוגים שונים של קונפליקטים, הם יפתחו בהדרגה אסטרטגיות וקריטריונים טובים ומגוונים יותר להערכת ולמיזוג של מקורות מידע וילמדו להוקיר את החשיבות של הסקת מסקנות תקפות. אנו מתעניינים במיוחד בזיהוי תנאים (למשל, סוגים מסוימים של מקורות מידע, אינטראקציות חברתיות, או רפלקציות) שיכולים לאפשר או למנוע התפתחות כזו. מיפוי תנאים אלה יאפשר לנו ליצור מודל תאורטי חדש של צמיחה אפיסטמית וכן להציע דרכים חדשות לטיפוח דרכי ידיעה.

ראו הודעת המקור באתר הפקולטה.  

ברכות חמות על סיום התואר השני

נשלח 5 ביולי 2017, 13:03 על ידי keren aridor

כמה נפלא ללוות אתכםן לא רק בתהליך אלא גם בסופו, להתרגש איתכםן בקבלת תעודות התואר השני, לשמוע מעט על העשיה העכשווית ולהזכר בגעגוע בלימודים.  

ברכות חמות לכםן: 
גילי מירון, ענבל לבון, מור קאשי, בתאל וייס אסטריד, נועה אגוז, ניר נחום, נטלי קוצרוב, רבית אביטן, וונדי בירנבוים, הדר כהן, חני פרנקו, ג'קלין שחר, קרין רוזנר, עטר רון ומיכל דביר


השתתפות בצערו של פרופ' דני בן-צבי

נשלח 25 ביוני 2017, 23:00 על ידי קרן ארידור

קהילה יקרה, 

בצער רב אנו מודיעים כי שושנה בן-צבי, אמו של פרופ' דני בן-צבי נפטרה אתמול, בת 89 היתה. 

הלוויה תתקיים היום, יום שני, 26 ליוני, 2017, בשעה 17.30, בקיבוץ בארי. 

דני ומשפחתו ישבו עד יום רביעי בבוקר בבית משפחת בן-צבי, בקיבוץ בארי ומיום רביעי בשעה 17:00 בביתם בקיבוץ גשר הזיו (נתיב הגפן 10).
טלפון ליצירת קשר: 0545601737

דני יקר, קהילת המגמה משתתפת באבלך, עוטפת ומחבקת אותך בימים הקשים האלו. 

סגל המגמה לטכנולוגיות בחינוךהיום הפתוח של המגמה לטכנולוגיות בחינוך - תשע"ז

נשלח 15 ביוני 2017, 23:41 על ידי keren aridor

היום הפתוח של המגמה לטכנולוגיות בחינוך התקיים ביום רביעי 14.6.2017 במרחב הלמידה העתידי FLS)בפקולטה לחינוך. במהלך היום הפתוח סטודנטים וחברי סגל השתתפו בפעילויות מגוונות: פעילות בתחנות שהוכנו על ידי הסטודנטים, הצגה ודיון בתהליכים ובתוצרים של הלמידה במגמה, ועוד. באירועים נכחו סטודנטים, אנשי סגל ומועמדים ללימודים במגמה.


במסגרת היום הפתוח, התקיימו שני טקסים חגיגיים של חלוקת מלגות: טקס חלוקת מלגת יעקב דון ז"ל, בו חולקו מלגות לפרויקט גמר מצטיין וכן תעודת ציון לשבח לפרויקט מצטיין נוסף. טקס חלוקת מלגות קרן סילבר, ובו חולקו מלגות לשמונה תלמידי מחקר מצטיינים. המלגאים והמלגאיות המאושרים הציגו בקצרה את מחקריהם. 


לאתר היום הפתוח לשנת תשע"ז


תמונות היום הפתוח


תכנית הכנס השנתי החמישה עשר של מיט"ל (26.6.2017)

נשלח 8 ביוני 2017, 14:56 על ידי keren aridorתוכנית כנס מיט"ל החמישה עשר מופיעה בקישור המצורף.

 

היום הפתוח של המגמה לטכנולוגיות בחינוך

נשלח 8 ביוני 2017, 14:50 על ידי keren aridor


ברכות חמות למלגאים ולמלגאיות המגמה לשנת תשע"ז

נשלח 7 ביוני 2017, 12:20 על ידי קרן ארידור   [ עודכן 8 ביוני 2017, 8:56 על ידי Dani Ben-Zvi ]

אנו שמחים לברך את המלגאים והמלגאות של המגמה לשנת תשע"ז:
הזוכים והזוכות הטריים במלגה ע"ש רחל ואליעזר סילבר ז"ל:

גיא חפץ 
כרמית פיון 
תמר נוביק 
אלדר פל 
טליה שלומי 
דניאל טברסקי 
אילת שוחט 
לימור לופו וולנסקי 

גלעד בנטל וליאה צור אלון

הזוכות בציון לשבח מטעם ועדת מלגת יעקב דון ז"ל
הדר זיסקוביץ וחן שייקר

מלגאים ומלגאיות יקרים, הנכם ראויים למלגה זו ואנחנו גאים בכם ובדרך שעשיתם!
כל הכבוד, 

סגל המגמה לטכנולוגיות בחינוך

1-10 of 137