ברכות לפרופ' דני בן-צבי על המינוי לוועדת ליווי למל"ג ללמידה דיגיטלית

נשלח 10 ביולי 2016, 21:42 על ידי קרן ארידור

ברכות חמות לדני שלנו על המינוי החשוב לוועדת ליווי למל׳׳ג ולות"ת לנושא הלמידה הדיגיטלית!


בתקנון הוועדה נכתב כי מל׳׳ג ו- ות׳׳ת מייחסות חשיבות רבה להרחבת השימוש בקורסים אקדמיים מקוונים ככלי לשיפור איכות ההוראה, להנגשה רחבה יותר של ההשכלה הגבוהה לכל חלקי האוכלוסייה בישראל, ולחיזוק מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם. מאחר שמדובר במיזמים חדשניים המצריכים תהליך של למידה ומגוון השימושים והפוטנציאל הגלום בהם ילכו ויתבהרו עם הזמן, כמו גם מגוון הסוגיות האקדמיות, הרגולטוריות והתקציביות אשר יעלו וידרשו התייחסות, יש מקום להמשיך ולעקוב אחר הנעשה בתחום, ללמוד אותו ולקבל החלטות בעטיו. לשם כך כמו גם לשם ליווי היוזמות, מעקב ויעוץ שוטף, מל"ג וות"ת החליטו להקים את ועדת הליווי לנושא.

קישור להודעה על המינוי באתר הפקולטה לחינוך.

דני יקר, אנחנו בטוחים שתוביל, תקדם למידה ותחדש גם שם. 

הצלחה רבה!

קהילת המגמה לטכנולוגיות בחינוךComments