היום הפתוח של המגמה לטכנולוגיות בחינוך

נשלח 9 ביוני 2016, 4:42 על ידי קרן ארידור
https://sites.google.com/a/edtech.haifa.ac.il/edtechopenday2016/home

Comments