פרס הרקטור והדיקן לעבודות גמר מצטיינות (תזות) - ציון לשבח לגב' מיכל דביר

נשלח 28 במאי 2017, 8:56 על ידי keren aridor


ברכות חמות לגב' מיכל דביר, על זכייתה בתעודת ציון לשבח על ידי ועדת‏ השיפוט ‏לעבודות ‏גמר‏ מחקריות ‏(תזות)‏ מצטיינות מתוך המועצה ללימודים מתקדמים. מיכל זכתה ‏בתעודה על ‏עבודת ‏הגמר ‏המחקרית‏ (תזה) ‏שלה בנושא:‏"חשיבה ‏עם‏ מודלים ‏ומידול‏ סטטיסטיים ‏בקרב‏ ילדים ‏צעירים ‏במסגרת‏ חקר‏ נתונים"‏‏בהנחייתו ‏של‏ פרופ' ‏דני ‏בן-צבי.‏‏ 

תקציר העבודה: 
עידן המידע שבו אנו חיים מאופיין בנגישות הגדולה שקיימת כיום לכמות עצומה של נתונים, המלווה כמעט כל פעילות יומיומית. אולם, על מנת לעשות בהם שימוש בכדי לקבל החלטות מושכלות ומבוססות, נדרשות מיומנויות מורכבות (מכלול מיומנויות אשר מכונה לעתים אוריינות סטטיסטית), אשר בבסיסן הבנה מעמיקה (ולא בהכרח דגש על חישובים פורמאליים). לאור דרישות המציאות של ימינו, ועל בסיס ההבנה כי בוגרי מערכת החינוך בעידן של היום, חייבים להיות מצוידים בכלים שיאפשרו להם להתמודד עם המורכבות שהוזכרה לעיל, כמו גם ההבנה שזוהי חובתם של אנשי המחקר החינוכי לספק תובנות מחקריות, שיהוו בסיס לפיתוח הוראה שתקדם זאת, נעשה בשנים האחרונות מאמץ גלובלי בקרב קהילת החינוך הסטטיסטי לתת לכך מענה. מחקר זה מצטרף למגמה זו בעולם החינוך הסטטיסטי ומתמקד בעידוד ניצני חשיבה זו בקרב ילדים צעירים. הבחירה להתמקד בגילאים הצעירים יותר (גילאי בית הספר היסודי) נובעת מהאמונה כי פיתוח מוקדם של יסודות ההבנה (גם אם תחילה בלתי פורמאליים) הוא המפתח לפיתוח הבנה משמעותית בשלב מאוחר יותר של רעיונות וכלים מורכבים. 

בפרט – מחקר זה חותר לאפיון החשיבה הנלווית לעבודה עם ייצוגים (מודלים) ותהליך הערכתם ושיפורם (מידול), שמהווה חלק בלתי נפרד מהחשיבה המלווה את תהליך הסקה הסטטיסטית (ולכן מכונה חשיבה עם מודלים מידול סטטיסטי): למשל עבודה עם מדגם נתונים חלקי (שאמור לייצג אוכלוסייה גדולה יותר), או שימוש בהמחשה ויזואלית של נתונים אילו (כגון גרף או ציור של מגמה שזוהתה במסגרתם). מממצאי המחקר עולה כי תהליך המידול הסטטיסטי (להבדיל מתהליכי מידול שאינם סטטיסטיים) הינו בעל מאפיינים ייחודיים כגון שימוש סימולטני בריבוי של ייצוגים בעלי תפקידים שונים. מאפיינים אילו מבהירים יותר את מורכבותו, אך בו בזמן מרמזים כי ההתנסות בו היא בעלת פוטנציאל חינוכי משמעותי. טענתנו היא שזיהוי מאפיינים ייחודיים אילו, כמו גם אפיון החשיבה הנלווית לתהליך המידול הסטטיסטי בקרב לומדים צעירים, הינם תנאי הכרחי לרתימת פוטנציאל זה, הן לצורך יישום של מטרות פדגוגיות, והן לצורך מחקר עתידי ונרחב יותר בנוגע למהותם וכוחם של מודלים ומידול מסוג זה.

Comments