קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 2016 בנושא: מדיניות לצמצום פערים דיגיטליים בישראל

נשלח 29 באוג׳ 2016, 11:53 על ידי keren aridor

אוריינות דיגיטאלית כמו גם גישה וחשיפה למחשוב ורשתות מהוות כלים חיוניים להשתלבות חברתית וכלכלית בחברה של המאה העשרים ואחת. בישראל מצויים היום אוכלוסיות שונות בפערים ניכרים בהיבטים אלו, ותכניות שונות, הן במגזר הציבורי והן במגזר השלישי והפרטי פועלות לצמצום פערים אלו. בין התכניות הבולטות היא תכנית להב"ה (תכנית לצמצום הפער הדיגיטלי בישראל) הפועלת במסגרת משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל ומפעילה מרכזי אוריינות דיגיטלית בשלושים מרכזים פזורים ברחבי הארץ. בחשיבה אסטרטגית ומתוך מטרה לקדם את היעדים הלאומיים בתחום זה ולמען שגשוג חברתי וכלכלי של ישראל, מבקש המשרד לקדם גם את הבסיס המחקרי בהתווית מדיניות צמצום הפערים הדיגיטאליים.

במסגרת זו מבקש המשרד לקבל הצעות למימון מחקרים להערכת תכניות קיימות וזיהוי צרכים ופערים, אשר ייצרו מצע להמלצות בנושא צמצום הפערים הדיגיטליים בישראל לשנת 2016. 

פרק הזמן להגשת ההצעות על ידי החוקרים הינו 18.9.2016.
המועד האחרון להגשה על ידי המוסדות הינו 25.9.2016 (להלן – המועד הקובע)

פרטים נוספים על הקול הקורא בקישור המצורף.
Comments