קול קורא להגשת מאמרים - כנס צ'ייס 2018

נשלח 19 ביולי 2017, 3:46 על ידי keren aridor   [ עודכן 19 ביולי 2017, 3:49 ]


קול קורא להגשת מאמרים

(אתר הכנס)

חדשנות טכנולוגית היא אחד האתגרים הגדולים ביותר העומדים בפני מקבלי החלטות וחוקרים. בשנים האחרונות, אנו עדים לחידושים טכנולוגיים המופיעים חדשות לבקרים ורבים מהם נעלמים באותה המהירות בה הופיעו. טכנולוגיות רבות מאומצות על ידי חלקים גדולים בציבור, אך מחקרים רבים נדרשים כדי לבחון את יעילות שילובן בהוראה, בלמידה ובניהול למידה. המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה ממשיך במסורת ארגון כנסי צ'ייס לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה, שהחלה בשנת 2006, וקורא כעת להגיש הצעות להרצאות ולפוסטרים לכנס השלושה-עשר. הכנס משמש זירת מפגש לדיון, הצגת עבודות והחלפת דעות בין חוקרים ומומחים העוסקים בתחום והוא מיועד לחוקרים ואנשי מקצוע בתחומי טכנולוגיות הלמידה בפרט, והחדשנות הטכנולוגית בכלל.

מטרת הכנס 
הכנס נועד לשמש במה להצגת מחקרים, העוסקים בטכנולוגיות למידה ובחדשנות טכנולוגית, לקדם קיומו של דיאלוג מחקרי-אקדמי על נושאים אלו ולתרום לגיבושה של קהילת חוקרים בתחומי החדשנות וטכנולוגיות הלמידה בישראל
 .
תינתן עדיפות להצגת מחקרים אמפיריים ולדיווחים על בחינת הצלחות או כישלונות בתחום של יישום חדשנות טכנולוגית בכלל, ובלמידה, הוראה והדרכה בפרט. ניתן להגיש הצעות להצגת מחקרים תאורטיים
 .
המועד האחרון למשלוח הצעות הוא 31באוקטובר, 2017. אפשר לעיין במאמרים ולצפות במצגות והקלטות מכנסי צ'ייס הקודמים באתר המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה.

נושאי הכנס

·         בחינה אמפירית של תרומת מודלים פדגוגיים, כלים וסביבות דיגיטליות להוראה ולמידה

·         חקר היבטים קוגניטיביים של למידה בסביבות טכנולוגיות

·         חקר של שילוב טכנולוגיות במערכת החינוך ובמוסדות להשכלה גבוהה בישראל

·         טכנולוגיות למידה וצמצום פערים חברתיים, למידה לאורך החיים (Lifelong learning)

·         טכנולוגיות למידה לקידום אנשים עם צרכים מיוחדים

·         משאבי למידה פתוחים MOOCs ,(Open educational resources)

·         חדשנות בהדרכה ובלמידה בארגונים ובתעשייה

·         משחקים דיגיטליים כסביבות למידה

·         ניתוח למידה (Learning analytics)

·         חקר השיח בתחומי טכנולוגיות למידה וחדשנות

·         היבטים חברתיים ורגשיים של אינטראקציה בין לומדים לבין עצמם, ובין לומדים וסגל הוראה ומינהל

·         חקר האינטראקציה בין אדם למחשב

·         מיקור המונים (crowdsourcing)

·         אינטראקציה ברשתות חברתיות

·         היבטים כלכליים, ארגוניים, חוקיים ואתיים של שילוב טכנולוגיות למידה

·         אימוץ טכנולוגיות חדשניות בארגונים: מודלים תאורטיים ומחקרי שטח

·         מדידת הערך המוסף של טכנולוגיות חדשות ושל ניהול מידע בארגונים ובמוסדות

·         ניהול חדשנות

·         התנגדויות לאימוץ טכנולוגיות חדשות בארגונים ובמוסדות


·         הנחיות להגשת הצעות

·         מאמר מצטיין של סטודנט/סטודנטית

·         מערכת הגשת הצעות למאמרים

·         ספר הכנס (Proceedings)

·         פרסום מאמרים נבחרים בכתב-עת

סמנו ביומניכם

קול קורא להגשת מאמרים

ועדה מארגנת

 

כנס צ'ייס 2017

כנס צ'ייס 2016

כנס צ'ייס 2015

כנס צ'ייס 2014

כנס צ'ייס 2013

כנס צ'ייס 2012

כנס צ'ייס 2011

כנס צ'ייס 2010

כנס צ'ייס 2009

כנס צ'ייס 2008

כנס צ'ייס 2007

כנס צ'ייס 2006

 

מאמרים נבחרים שהתפרסמו   
בכתב-העת 
(IJELL)


הרצאות מפתח
והרצאות נעילה 
 2016-2006
(הקלטות ומצגות)


פרטים נוספים: במזכירות הכנס (אסנת צרפתי-ליבר) 052-5734960, או במייל chais-conference@openu.ac.il

Comments