קול קורא למימון השתתפות פעילה בכנסים של תלמידי מ"א ודוקטורט – תשע"ו

נשלח 16 במרץ 2016, 12:35 על ידי keren aridor

 

קול קורא למימון השתתפות פעילה בכנסים של תלמידי מ"א ודוקטורט – תשע"ו


ועדת המחקר של הפקולטה לחינוך מזמינה את תלמידי המ"א והדוקטורט בפקולטה לחינוך להגיש בקשה לקבלת סיוע במימון השתתפותם הפעילה בכנסים בחו"ל ובארץ. "השתתפות פעילה" מוגדרת כהצגת מאמר בפאנל או פוסטר המבוסס על עבודת המחקר של הסטודנט.


יש להגיש בקשה זו במקביל להגשת בקשה לסיוע מהרשות ללימודים מתקדמים

 

לכנסים בארץ יינתן סיוע בדמי הרישום לכנס בלבד, לא כולל דמי נסיעה בארץ.

 

לכנסים בחו"ל יינתן מענק על פי הקריטריונים הבאים:

תלמיד לתואר שלישי- הסיוע יהיה בסך של 1,200 ₪. במידה והנסיעה היא ליעד רחוק כגון: ארה"ב תינתן תוספת של 600 ₪.

תלמיד לתואר שני- הסיוע יהיה בסך של 1,000 ₪.

 

לצורך הגשת הבקשה יש לצרף עותק של האישור הרשמי לקבלת ההגשה לכנס המדעי והמלצת מנחה העבודה. התשובות תינתנה לאחר אישור ועדת המחקר הפקולטטית והתשלום יעשה לאחר ההשתתפות בכנס עם הצגת קבלות מקוריות המהוות אישור על תשלום ההוצאות.

 

את הבקשות יש להגיש במשרד הפקולטה לידי דברת קנצוקר, מרכזת מזכירות הפקולטה לחינוך,

04-8240893  dkantso1@univ.haifa.ac.il.

.

תאריך אחרון להגשת הבקשות:  30 ביוני, 2016

 בברכה,

 

פרופ' רוזה לייקין

יו"ר ועדת המחקר של הפקולטה לחינוך

 

 העתקים:

דיקן הפקולטה

ראשי חוגים

יו"ר ועדת דוקטורט בחוגי הפקולטה

יו"ר ועדת מ"א בחוגי הפקולטה

חברי הסגל

 


Comments