תוצרי רכזי התקשוב של רשת עמ"ל בתכנית תואר שני במגמה לטכנולוגיה בחינוך

נשלח 2 באוג׳ 2011, 0:25 על ידי איילת בכר

ידיעון רשת עמ"ל מציג את עבודות המורים של רשת עמ"ל, בתכנית לתואר שני במגמה לטכנולוגיה בחינוך, במסגרת הקורסים: "למידה באמצעות פרויקטים בסביבות עתירות טכנולוגיה", ו ""למידה ניידת". 
Comments