למגמה צוות חוקרים ומורים מנוסים בעלי תחומי עניין מגוונים. צוות זה מנהל מחקרים ופרויקטים שונים, אשר זוכים בהכרה במקומות רבים בארץ ובעולם. חברי הסגל מעורבים בעשייה חינוכית בארץ ומשתתפים בדיונים ציבוריים על חינוך בכלל ועל טכנולוגיות מתקדמות בחינוך בפרט.

סגל המגמה
ד"ר שרונה ט. לוי 
דוא"ל: stlevy@edu.haifa.ac.il
חדר: 502
שעת קבלה: ד', 11:00-12:00 בתיאום מראש


פרופ' דני בן-צבי 
אתר אישי
דוא"ל: dbenzvi@univ.haifa.ac.il
חדר: 432
שעת קבלה: ד', 12:00-13:00


ד"ר אורן גולן
דוא"ל: oren.golan@edtech.haifa.ac.il
חדר: 552
שעת קבלה: בתאום מראש


ד"ר שרית ברזלי (ראשת המגמה)
דוא"ל: sarit.barzilai@edtech.haifa.ac.il
חדר: 523
שעת קבלה: בתיאום בדוא"ל

ד"ר אורית חצרוני
דוא"ל: Orit.Hezroni@edtech.haifa.ac.il
חדר: 443
שעת קבלה: בתיאום מראש
 צוות מנהלי


יעל מישורי 
דוא"ל:
חדר: 431
טלפון: 04-8288380
שעת קבלה: בתאום מראש
`

גלי טויבי 
חדר: 431
טלפון: 04-8240889
שעת קבלה: בתאום מראש


קרן ארידור
עוזרת לראשת המגמה ועוזרת הוראה
דוא"ל:
keren.aridor@edtech.haifa.ac.il
שעת קבלה: בתאום מראש


שירי קאשי
מנהלת ה FLS
דוא"ל: linksfls@edtech.haifa.ac.il
שעת קבלה: בתאום מראש
   
  

פרופ' יעל קלי
דוא"ל: yael.kali@edtech.haifa.ac.il
חדר: 635
שעת קבלה: בתיאום בדוא"ל


פרופ' מיכל ירושלמי
דוא"ל: michalyr@edu.haifa.ac.il
חדר: 303
שעת קבלה: ד', 16:00-17:00
ד"ר יותם הוד - מנהל LINKS FLS
דוא"ל: yotamhod@edtech.haifa.ac.il
חדר: 507
שעת קבלה: בתאום מראש


ד"ר אורנית שגיא
דוא"ל: ornit.sagy@edtech.haifa.ac.il
חדר: 635
שעת קבלה: בתאום מראש
ד"ר רותי אדלג'ם
דוא"ל: rutrutal@gmail.com
חדר: 
שעת קבלה: בתאום מראש


               
עוזרי הוראה


חן יערי
דוא"ל:
chen.yaari@edtech.haifa.ac.il
שעת קבלה: בתאום מראשאיתן כהן
דוא"ל: 
etan.cohen@edtech.haifa.ac.il
שעת קבלה: בתאום מראשאסנת אטיאס
דוא"ל: 
osnat.atias@edtech.haifa.ac.il
שעת קבלה: בתאום מראשמיכל דביר
דוא"ל: 
michal.dvir@edtech.haifa.ac.il
שעת קבלה: בתאום מראש


מאיה בנישו 
דוא"ל: 
maya.benichou@edtech.haifa.ac.il
שעת קבלה: בתאום מראש