לוח שנה אקדמי - תשע"ח 2017/2018

סמסטר א' - סמסטר חורף 

תחילת הלימודים:                        
יום ראשון, ב' חשון, תשע"ח, 22.10.17 

טקס פתיחת שנת הלימודים: 
יום רביעי, ה' חשון, תשע"ח, 25.10.17 (בין השעות 12:00-14:00)

בחינה פסיכומטרית (מועד דצמבר): 
יום שישי, כ"ז כסלו, תשע"ח, 15.12.17
ויום ראשון, כ"ט כסלו, תשע"ח, 17.12.17.

חופשת חנוכה:                            
יום ראשון, כ"ט כסלו, תשע"ח, 17.12.17. 

חופשת חג המולד:                        
יום שני, ז' טבת, תשע"ח, 25.12.17. 

סיום סמסטר א':                         
יום שישי, ג' שבט, תשע"ח, 19.1.18. 

*בחינות סמסטר א':                    
מועד א': מיום ראשון, ה' שבט, תשע"ח, 21.1.18 
עד יום שישי, כ"ד שבט, תשע"ח, 9.2.18 

מועד ב': מיום ראשון, כ"ו שבט, תשע"ח, 11.2.18, עד יום שישי, ח' אדר, תשע"ח, 23.2.18.
סמסטר ב' – סמסטר אביב

תחילת הלימודים:                         
יום ראשון, י' אדר, תשע"ח, 25.2.18.

תענית אסתר:                             
יום רביעי, י"ג אדר, תשע"ח, 28.2.18.(הלימודים מסתיימים בשעה 18:00). 

חופשת פורים:                             
יום חמישי, י"ד אדר , תשע"ח, 1.3.18.

בחינה פסיכומטרית (מועד מרץ): 
ימים רביעי – חמישי, י"ב- י"ג ניסן, תשע"ח, 28.3.18-29.3.18

חופשת פסח:                             
מיום רביעי, י"ב ניסן, תשע"ח, 28.3.18, עד יום שישי, כ"א ניסן, תשע"ח, 6.4.18.    
הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג ניסן, תשע"ח, 8.4.2018. 

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה:          
יום רביעי, כ"ו ניסן, תשע"ח, 11.4.2018. (הלימודים מסתיימים בשעה 18:00) 

עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה:
יום חמישי, כ"ז ניסן, תשע"ח, 12.4.18 (בין השעות 12:00-14:00).

עצרת יום הזיכרון לחללי צה"ל:               יום שלישי, ב' אייר, תשע"ח, 17.4.18 (בין השעות 12:00- 14:00) (הלימודים מסתיימים בשעה 18:00) 

יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים):     יום רביעי, ג' אייר, תשע"ח, 18.4.18.

חופשת יום העצמאות:                     
יום חמישי, ד' אייר, תשע"ח, 19.4.18.

יום הסטודנט: ייקבע 

חופשת חג השבועות:                     
יום ראשון, ו' סיוון, תשע"ח, 20.5.18

סיום סמסטר' ב':                         
יום שישי, כ"ה סיוון, תשע"ח, 8.6.18. 


*בחינות סמסטר ב':                     
מועד א':                     
מיום ראשון, כ"ז סיוון, תשע"ח, 10.6.18, עד יום שישי, ט"ז תמוז, תשע"ח, 29.6.18.
                                          
מועד ב':         
מיום ראשון, י"ח תמוז, תשע"ח, 1.7.18, עד יום שישי, א' אב, תשע"ח, 13.7.18.

סמסטר קיץ

תחילת סמסטר קיץ:                     
יום ראשון, כ"ה תמוז, תשע"ח, 8.7.18. 

**חופשת סיום צום הרמדאן:            
טרם ידוע

**חופשת סיום צום הקורבן:            
טרם ידוע

חופשת ט' באב:                        
יום ראשון, י' באב, תשע"ח, 22.7.2018

סיום סמסטר קיץ:                      
יום שישי, כ"ז אלול תשע"ח, 7.9.18. 

*בחינות סמסטר קיץ:                 
מועד א':  יום רביעי, ג' תשרי תשע"ט, 12.9.18 ועד ליום חמישי, כ"ה בתשרי 4.10.18.
                                       
מועד ב':   יום שישי, כ"ו תשרי תשע"ט, 5.10.18 ועד ליום שישי, ג' חשוון,  12.10.18 ט"תשע

חופשות:
חופשת ראש השנה: יום ראשון, כ"ט אלול תשע"ח, 9.9.2018 ועד ליום שלישי, ב' בתשרי תשע"ט, 11.9.2018. 

חופשת יום כיפור: יום שלישי, ט' תשרי תשע"ט, 18.9.2018 ועד ליום רביעי, י' בתשרי תשע"ט, 19.9.2018.

חופשת סוכות: יום ראשון, י"ד תשרי תשע"ט, 23.9.2018 ועד ליום שני, כ"ב בתשרי תשע"ט, 1.10.2018.

פתיחת שנת הלימודים תשע"ח:    14.10.16

* במועדי הבחינות תיתכן גלישה מעבר לתאריכים המצוינים 
** עדיין לא ידוע מועד מדוייק
***מועד פגרת הקיץ יקבע בהמשך

**** שימו לב בחינות סמסטר קיץ מועד א' יתקיימו בין חגי תשרי 

**** שימו לב, בשל מיעוט מופעים בימי רביעי וימי חמישי בסמסטר ב', יינתן יום לימודים נוסף לימים אלו כדלקמן: 

* לסטודנטים הלומדים בימי רביעי, יום הלימודים הנוסף יתקיים ביום שלישי ה- 5.6.18
* לסטודנטים הלומדים בימי חמישי, יום הלימודים הנוסף יתקיים ביום שני ' ה- 4.6.18 . 
* לפיכך, יום הלימודים האחרון בסמסטר ב' המתקיים בימי שני, יחול בתאריך ה- 28.5.18 ויום הלימודים האחרון המתקיים בימי שלישי בסמסטר ב', יחול בתאריך ה-29.5.18.
Comments