לוח שנת הלימודים תשע"ז 2016/2017

סמסטר א' - סמסטר חורף 

תחילת הלימודים:                        
יום ראשון, כ"ח תשרי, תשע"ז, 30.10.15. 

טקס פתיחת שנת הלימודים: 
יום רביעי, א' חשון, תשע"ז, 2.11.16 (בין השעות 12:00-14:00)

חופשת חנוכה:                            
יום ראשון, כ"ה כסלו, תשע"ז, 25.12.16. 

חופשת חג המולד:                        
יום ראשון, כ"ה כסלו, תשע"ז, 25.12.16. 

סיום סמסטר א':                           יום שישי, כ"ט טבת, תשע"ז, 27.1.16. 

*בחינות סמסטר א':                    
מועד א': מיום ראשון, ב' שבט, תשע"ז, 29.1.17, עד יום שישי, כ"א שבט, תשע"ז, 17.2.17.

מועד ב': מיום ראשון, כ"ג שבט, תשע"ז, 19.2.17, עד יום שישי, ה' אדר, תשע"ז, 3.3.17.

סמסטר ב' – סמסטר אביב

תחילת הלימודים:                         
יום ראשון, ז' אדר א', תשע"ז, 5.3.17.

תענית אסתר:                             
יום חמישי, י"א אדר, תשע"ז, 9.3.17 (הלימודים מסתיימים בשעה 18:00). 

חופשת פורים:                             
יום ראשון, י"ד אדר, תשע"ז, 12.3.17. 

חופשת פסח:                             
מיום חמישי, י' ניסן, תשע"ז, 6.4.17, עד יום שני, כ"א ניסן, תשע"ז, 17.4.17.       

הלימודים יתחדשו ביום שלישי, כ"ב ניסן, תשע"ז, 18.4.2017. 

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה:          
יום ראשון, כ"ז ניסן, תשע"ז, 23.4.17. (הלימודים מסתיימים בשעה 18:00) 

עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה:
יום שני, כ"ח ניסן, תשע"ז, 24.4.17 (בין השעות 12:00-14:00).

מרוץ האונ' ע"ש אילן שפירא: 
יום רביעי, ל' ניסן, תשע"ז, 26.4.17.

עצרת יום הזיכרון לחללי צה"ל:               יום ראשון, ד' אייר, תשע"ז, 30.4.17 (בין השעות 12:00- 14:00) (הלימודים מסתיימים בשעה 18:00) 

יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים):       יום שני, ה' אייר, תשע"ז, 1.5.17. 

חופשת יום העצמאות:                     
יום שלישי, ו' אייר, תשע"ז, 2.5.17. 

יום הסטודנט: ייקבע 

חופשת חג השבועות:                     
יום שלישי-רביעי, ה'-ו' סיוון, תשע"ז, 30.5.1-31.5.17.  

סיום סמסטר' ב':                         
יום שלישי, כ"ו סיון, תשע"ז, 20.6.17. 


*בחינות סמסטר ב':                     
מועד א':                     
מיום רביעי, כ"ז סיון, תשע"ז, 21.6.17, עד יום שלישי, י"ז תמוז, תשע"ז, 11.7.17. 
                                          
מועד ב':         
מיום רביעי, י"ח תמוז, תשע"ז, 12.7.17, עד יום שלישי, ב' אז, תשע"ז, 25.7.17. 

סמסטר קיץ

תחילת סמסטר קיץ:                     
יום ראשון, כ"ב תמוז, תשע"ז, 16.7.17. 

**חופשת סיום צום הרמדאן:            
טרם ידוע

**חופשת סיום צום הקורבן:            
טרם ידוע

חופשת ט' באב:                        
יום שלישי, ט' באב, תשע"ז, 1.8.2017

סיום סמסטר קיץ:                      
יום שישי, י' אלול תשע"ז, 1.9.17. 

*בחינות סמסטר קיץ:                 
מועד א': יום ראשון, י"ב אלול תשע"ז, 3.9.17 ועד ליום שישי, כ"ד אלול תשע"ז, 15.9.17. 
                                       
מועד ב':  יום ראשון, כ"ו אלול תשע"ז, 17.9.17 ועד ליום שלישי, י"ג תשרי תשע"ח, 3.10.17. 

חופשות:
חופשת ראש השנה: יום רביעי, כ"ט אלול תשע"ח, 20.9.2017 ועד ליום שישי, ב' בתשרי תשע"ח, 22.9.2017. 

חופשת יום כיפור: יום שישי, ט' תשרי תשע"ז, 29.9.2017 ועד ליום שבת, י' בתשרי תשע"ז, 30.9.2017.

חופשת סוכות: יום רביעי, י"ד תשרי תשע"ח, 4.10.2017 ועד ליום חמישי, כ"ב בתשרי תשע"ח, 12.10.2017.

פתיחת שנת הלימודים תשע"ח:    22.10.16

* במועדי הבחינות תיתכן גלישה מעבר לתאריכים המצוינים 
** עדיין לא ידוע מועד מדוייק
***מועד פגרת הקיץ יקבע בהמשך
Comments