לוח שנת הלימודים תשע"ו 2015/2016

נשלח 8 באוג׳ 2013, 4:37 על ידי Yotam Hod   [ עודכן 18 בספט׳ 2015, 0:36 על ידי keren aridor ]
סמסטר א' - סמסטר חורף 

תחילת הלימודים:                           יום ראשון, ה' חשוון, תשע"ו, 18.10.15.

חופשת חנוכה:                            
יום ראשון, א' טבת, תשע"ו, 13.12.15. 

חופשת חג המולד:                         יום חמישי, י"ג בטבת, תשע"ו, 25.12.15.

סיום סמסטר א':                            יום שישי, י"ב שבט, תשע"ו, 22.1.15. 

*בחינות סמסטר א':                   
מועד א': מיום ראשון, י"ד שבט, תשע"ו, 24.1.16, עד יום שישי, ג' אדר א', תשע"ו, 12.2.16.

 מועד ב': מיום ראשון, ה' אדר א', תשע"ו, 14.2.16, עד יום שלישי, כ"א  אדר א', תשע"ו, 1.3.16.


סמסטר ב' – סמסטר אביב

תחילת הלימודים:                         
יום רביעי, כ"ב אדר א', תשע"ו, 2.3.16.

תענית אסתר:                             
יום רביעי, י"ג אדר ב', תשע"ו, 23.3.16 (הלימודים מסתיימים בשעה 18:00). 

חופשת פורים:                             
יום חמישי י"ד אדר ב', תשע"ו, 24.3.16. 

חופשת פסח:                             
מיום רביעי, י"ב ניסן, תשע"ו, 20.4.16, עד יום שישי, כ"א ניסן, תשע"ו, 29.4.16.       

הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג ניסן, תשע"ו, 1.5.2016. 

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה:          
יום רביעי, כ"ו ניסן, תשע"ו, 4.5.16. (הלימודים מסתיימים בשעה 18:00) 

עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה:
יום חמישי, כ"ז ניסן, תשע"ו, 5.5.16 (בין השעות 12:00-14:00).

עצרת יום הזיכרון לחללי צה"ל:               יום ראשון, ב' אייר, תשע"ו, 10.5.16 (בין השעות 12:00- 14:00) (הלימודים מסתיימים בשעה 18:00) 

יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים):       יום רביעי, ג' אייר, תשע"ו, 11.5.16. 

חופשת יום העצמאות:                     
יום חמישי, ד' אייר, תשע"ו, 12.5.16. 

יום הסטודנט: ייקבע 

חופשת חג השבועות:                     
יום ראשון, ו' סיוון, תשע"ו, 12.6.16.  

סיום סמסטר' ב':                         
יום חמישי, י' סיון, תשע"ו, 16.6.16. 

השלמת שיעורים:                         
יום שישי, י"א סיון, תשע"ו, 17.6.16. 

*בחינות סמסטר ב':                     
מועד א': מיום ראשון, י"ג סיון, תשע"ו, 19.6.16, עד יום שישי, ב' תמוז, תשע"ו, 8.7.16. 
                                          
מועד ב': מיום ראשון, ד' תמוז, תשע"ו, 10.7.16, עד יום שישי, ט"ז תמוז, תשע"ו, 22.7.16. 

סמסטר קיץ

תחילת סמסטר קיץ:                     
יום ראשון, י"א תמוז, תשע"ו, 17.7.16. 

**חופשת סיום צום הרמדאן:            
טרם ידוע

**חופשת סיום צום הקורבן:            
טרם ידוע

חופשת ט' באב:                        
יום ראשון, י' באב, תשע"ו, 14.8.2016

***פגרת הקיץ:         
יקבע בהמשך 

סיום סמסטר קיץ:                      
יום שישי, כ"ט אב תשע"ו, 2.9.16. 

*בחינות סמסטר קיץ:                 
מועד א': יום ראשון, א' אלול תשע"ו, 4.9.16 ועד ליום שישי, י"ג אלול תשע"ו, 30.9.16. 
                                       
מועד ב': יום ראשון, ט"ו אלול תשע"ו, 18.9.16  ועד ליום שישי, כ"ז אלול תשע"ו, 30.9.16.

חופשות:
חופשת ראש השנה: יום ראשון, כ"ט אלול תשע"ז, 2.10.2016 ועד ליום שלישי, ב' בתשרי תשע"ז, 4.10.2016. 

חופשת יום כיפור: יום שלישי, ט' תשרי תשע"ז, 11.10.2016 ועד ליום רביעי, י' בתשרי תשע"ז, 12.10.2016.

חופשת סוכות: יום ראשון, י"ד תשרי תשע"ז, 16.10.2016 ועד ליום שני, כ"ב בתשרי תשע"ז, 24.10.2016.

פתיחת שנת הלימודים תשע"ה:    30.10.16

* במועדי הבחינות תיתכן גלישה מעבר לתאריכים המצוינים 
** עדיין לא ידוע מועד מדוייק
***מועד פגרת הקיץ יקבע בהמשך