תוכניות לימודים

תוכנית מסטר - Master's Program

תוכנית זו מיועדת למעוניינים ליזום, לפתח, לעצב, להפעיל ולהעריך תוכניות חינוכיות בסביבות עתירות טכנולוגיה במערכות חינוכיות, קהילתיות, תעשייתיות, או ממשלתיות; וכן למעוניינים לפתח קריירה אקדמית כחוקרים וכמורים בתחום של טכנולוגיה וחינוך באוניברסיטאות ובמכללות. בוגרי המגמה צפויים להשתלב במגוון תחומי תעסוקה, לדוגמה: קריירה אקדמית בתחום של טכנולוגיות חינוכיות; הוראה במוסדות להשכלה גבוהה, במכללות למורים, וכן בבתי-ספר שמלמדים נושאים הקשורים לטכנולוגיות חינוכיות; הנחיה, ריכוז והדרכה בתחום טכנולוגיות חינוכיות במערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות; עבודה במחלקות הדרכה של תעשיות הידע (תעשיות הי-טק); פיתוח תוכנות, משחקים ולומדות חינוכיים; עיצוב ופיתוח סביבות למידה והדרכה מתוקשבות; ייעוץ לקובעי המדיניות בדרג המקומי-קהילתי ובדרג הארצי.


תוכנית דוקטורט - Doctoral Program

The Technologies in Education Doctoral Program is designed for select students, who have earned a Master's Degree (with Thesis), interested in developing their expertise relevant to Education Technologies through deep and extensive research.   The programs doctoral students consist of a vibrant learning community that is engaged intensively with faculty research and teaching M.A. students. The doctoral program consists of several courses, with a primary emphasis on writing and executing an empirical research dissertation.  All doctoral students are under the close supervision of a faculty adviser.  Typically, earning a doctorate takes 4 years.  Exceptional students can also be admitted to the direct M.A. + PhD. track, which bypasses writing of a Master's Thesis.