תוכנית ערים דיגיטליות (2010-2012)

The Digital Cities Project was a unique educational initiative managed by the University of Haifa's Technologies in Education Program. A group of 22 ethnically mixed teachers and administrators, from Nazareth and Upper Nazareth, respectively, were involved in an intensive academic program. With a focus on building bridges between the predominantly Arab and Jewish Cities, these students are also committed to unique extra-curricular training that involves conflict mediation, leadership, and co-existence. Triggered by the upgrade of the technological infrastructure in the two cities, following the 2006 Lebanon war, Cisco - the central contributor to the “Digital Cities” drive - identified the need to take advantage of the social and educational potential of such a program.
*Note: This was a one-time program for teachers from 2010-2012.

תוכנית ערים דיגיטליות: טכנולוגיות, מנהיגות וחינוך

שיתוף פעולה משולש: אנשי חינוך, אקדמיה והייטק

(2010) לפני כשנה פנו דני גילדין וסמיה בסול - ראשי אגפי החינוך בערים נצרת עילית ונצרת - בקריאה לאוניברסיטת חיפה לסייע בהכשרת משאב אנושי מקצועי, שיישא על כתפיו ויוביל את המהפך החינוכי המתבקש בעקבות הפיכת שתי הערים ל"ערים דיגיטליות". הרקע לכך היה שפע של כלים טכנולוגיים (מחשבים, מחשבים ניידים, ולוחות אינטראקטיביים) שהוזרם לערים על ידי הממשלה וארגוני מגזר שלישי לבתי הספר בעקבות מלחמת לבנון 2006. שפע זה הבליט את חסרונה של מנהיגות חינוכית מובילה, שתדע לכוון את העשייה החינוכית באמצעות הטכנולוגיה. סיסקו – בתור אחד הגופים המוביל

ים את תהליך ההצטיידות הטכנולוגית – ראתה בייסוד תוכנית להכשרה ברמה גבוהה של מנהיגות חינוכית שלב קריטי בהצלחת היישום היעיל של טכנולוגיות בחינוך לטווח ארוך. המגמה לטכנולוגיות חינוך באוניברסיטת חיפה, העוסקת מזה כחמש שנים בהכשרת סטודנטים לתואר שני ושלישי בטכנולוגית חינוך, נרתמה

לפרוייקט. פרופ' דני בן-צבי, ראש המגמה ראה בפרוייקט הזדמנות ליישום ולהפצה של הידע המחקרי והמעשהי שצברו חברי הסגל במגמה. באופן זה החל שיתוף הפעולה המשולש בין אנשי חינוך וארגונים משתי הערים, סגל המגמה לטכנולוגיות חינוך באוניברסיטת חיפה, וחברת סיסקו. לשיתוף פעולה זה הצטרפו  גם נציגים של מרכז פרס לשלום, שראו בתוכנית פוטנציאל לקידום נושא הדו-קיום בין יהודים לערבים בארץ. 


מקצוענות, דיאלוג ותהליך בר-קיימא

לתוכנית "ערים דיגיטאליות: טכנולוגיות, מנהיגות וחינוך" שלושה יעדים עיקריים: 1) יצירת קבוצת מנהיגות משמעותית, של אנשי מקצוע מן המעלה הראשונה, שתקדם את העשייה בשטח, ותאפשר המשך פיתוח והטמעה של טכנולוגיות חדשניות במערכת החינוך בערים נצרת ונצרת עילית, 2) פיתוח דיאלוג משמעותי בין המנהיגות החינוכית הטכנולוגיות בנצרת ובנצרת עילית, שתוביל לדיאלוג נרחב יותר בקרב הדור הצעיר - התלמידים -  במוסדות החינוך בשתי הערים. 3) בניית קהילה מגובשת, בעלת נסיון עשייה עשיר ומוצלח, שתמשיך ותרחיב את פעולתה גם לאחר סיום הפרויקט.


ייחודיות התוכנית נובעת משילוב פעילויות שנועדו לשרת את שלושת היעדים הנ"ל. על מנת להכשיר אנשי מקצוע מעולים, נפתחה התוכנית בפני מורים (משתי הערים) שהינם בעלי זיקה לטכנולוגיות חינוך, העומדים בדרישות האקדמיות לקבלה לתואר שני במגמה לטכנולוגיות חינוך, והמתחייבים להישאר ולתרום למערכות החינוך בעירם במהלך שתי שנות הלימודים שלהם, ולהוביל יוזמות חדשניות בשנים שלאחר הלימודים. הכשרתם של המורים  תיעשה על-ידי צוות מרצים שהינם מהחוקרים המובילים בארץ ובעולם בתחום של טכנולוגיות חינוך, ותתמקד בהיכרות עם הספרות המחקרית המתקדמת ביותר לגבי יישום פדגוגיות מתקדמות של למידה פעילה ושיתופית בסביבות עתירות טכנולוגיה: משימוש בכלי Web2.0 כגון פורומים, וויקים, ובלוגים, דרך שימוש בויזאליזציות 

אינטראקטיביות, ומודלים ממוחשבים, ועד לשימוש במכשירים ניידים, במשחקי מחשב, או ברשתות חברתיות לצורך למידה בתחומי דעת מגוונים. התוכנית תכשיר את המורים לבנות סביבות למידה מתוקשבות, להפעיל אותן באופן מושכל במוסדות חינוך בעירם, ולהעריך את הלמידה שתיעשה 

באמצעותם. הם ילמדו גם כיצד לשלב בעשייה מורים נוספים, מנהלים, ואנשי עיריה. דר' ישי מור - מדען שחוזר בימים אלו משהות של 8 שנים ב London Knowledge Lab מגיע במיוחד לרכז את הפרוייקט. מור טוען כי התוכנית מהווה מודל חדשני ומבטיח גם בקנה מידה 


בינלאומי.
ל מנת שיתקיים דיאלוג משמעותי בין אלו שעתידים להוות את המנהיגות החינוכית-הטכנולוגית בשתי הערים, כוללת התוכנית פעילויות הנקראות "חוץ-קוריקלריות" (פעילויות שהן מעבר להשכלה האקדמית) שמטרתן לגבש את הקבוצה כקעהילה לומדת באווירה של דו-קיום בין יהודים לערבים שלכולם מטרה משותפת של קידום החינוך באמצעות הטכנולוגיה. המימון הנדיב של חברת סיסקו מאפשר לכל זה לקרות תוך תיגבור המשתתפים בפרטי ציוד כמו מחשבים ניידים, ומצלמות רשת, בפעילויות כגון השתתפות מרוכזת בכנסים מדעיים, ויציאה לסדנאות מנהיגות, ובהבאת הרצאות ייעודיות של אנשי היי-טק, ושל חוקרי טכנולוגיות מובילים בעולם.  

פרופ' יעל קלי, שחוקרת את הנושא של הטמעת טכנולוגיות במערכות חינוך, והינה חלק מצוות המגמה לטכנולוגיות חינוך באוניברסיטת חיפה, טוענת כי התוכנית "ערים דיגיטאליות: טכנולוגיות, מנהיגות וחינוך" הינה בעלת פוטנציאל ליצירת שינוי משמעותי ובר-קיימא בערים, מכיוון שהיא שמה דגש על טיפוח ההון האנושי, ואינה נופלת לפח אליו נופלות תוכניות רבות בארץ ובעולם, ששמות את הדגש על הטכנולוגיה, ומזניחות את תפקידם הקריטי של המורים כסוכני השינוי במערכת החינוך. השילוב בין אקדמיה, היי-טק ואנשי חינוך בראשויות, כפי שהוגדר בתוכנית, מהווה לדעתה שילוב מנצח.