תוכנית מסטר


תואר שני או שלישי במגמה לטכנולוגיות בחינוך
https://sites.google.com/a/edtech.haifa.ac.il/edtechopenday2018/

מעצבים וחוקרים למידה בסביבה טכנולוגית

היום הפתוח של המגמה לטכנולוגיות בחינוך, תשע"ח

החוג ללמידה, הוראה והדרכה

הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפההציבור הרחב מוזמן להשתתף ביום הפתוח של המגמה לטכנולוגיות בחינוך.


היום הפתוח יתקיים ביום רביעי 13.6.2018 בין השעות 8:15-16:00 במתחם הלמידה העתידי - FLS - בקומה הראשונה של בנין הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה.

היום הפתוח הינו אירוע חגיגי הפותח צוהר לתהליכי הלמידה המתרחשים במגמה לטכנולוגיות בחינוך.

במהלך היום תלמידי המגמה ישתפו בתוצרי  הקורסים השונים דרך הצגת פעילויות, מחקרים, ופרויקטים. כמו-כן, יתקיימו שני טקסי חלוקת מלגות לתלמידים מצטיינים.


אנשי חינוך, מדעי המחשב, מפתחי טכנולוגיות למידה וסביבות למידה, מורים, או מדריכים, יצירתיים ובעלי כישורי מנהיגות המתעניינים בלימודים במגמה מוזמנים להגיע.


המגמה לטכנולוגיות בחינוך פועלת משנת 2005 באוניברסיטת חיפה על מנת לקדם את ההבנה בנוגע לקשרי הגומלין בין טכנולוגיות חדשניות ובין תהליכי למידה והוראה בכל הרמות של מערכות החינוך, השדה הבלתי-פורמלי ועוד.


לוח זמנים מפורט מופיע באתר היום הפתוח: http://edtechopenday2018.edtech.haifa.ac.il (בדף התכנית)


לפרטים נוספים נא לפנות ל: edtechaifa@edu.haifa.ac.il


לאישור הגעתכם ליום הפתוח אנא לחצו כאן