מדריך לרישום לקורסים

רישום לקורסים


*To log in for the first time: use your 9-digit personal ID for username and password

עזרה והמלצות

סטודנטים המבקשים סיוע בתמיכה טכנית טלפונית לבעיות הקשורות ליכולות הכניסה למערכת הרישום של האוניברסיטה. התמיכה תינתן בטלפון: 8240856 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-20:00. בכל בעיה אחרת שאינה קשורה לכניסה למערכת הרישום ניתן לפנות למרכזות החוג. 

לפניכם מספר המלצות אשר ימנעו בעיות עתידיות ברישום: 

1. יש לשלם את התשלום הראשון עד 10 ימים לפני תחילת הרישום. 
2. מומלץ לנסות ולהיכנס למערכת הרישום עם הסיסמה הראשונית לפני מועד הרישום בכדי לבדוק שלא קיימת בעיה בכניסה למערכת. 
3. החל מהשבוע האחרון של אוגוסט יש להיכנס למערכת הרישום ולבדוק את זמני הרישום האישיים שלך.

מועדי הרישום לסטודנטי המגמה


הרישום לקורסים שנה ב' יתקיים בתאריך 19.9.16 14:00-16:00
הרישום לקורסים שנה א' יתקיים בתאריך 14:00-16:00 20.9.16 

הוראות

עם הכניסה למערכת יפתח מסך מידע לסטודנט


 בחר  

יש לבחור בתפריט מצד ימין את. 
במסך - חלונות רישום מוצגות תכניות הלימוד אליהן התקבלת או בהן אתה לומד. 

בכדי לצפות בזמני הרישום שלך לתכנית לימודים מסוימים, לחץ על 

בשורה המתאימה. 

תפתח חלונית, כדוגמת החלונית הבאה, המציגה את זמני הרישום שלך לתכנית הלימודים בשנה ובסמסטר שנבחרו: 


לחץ על  

לסגירת החלונית.

בתוך המערכת ניתן למצוא מדריך "רישום באינטרנט". המדריך נמצא בלשונית " רישום ". בחר בתפריט מצד ימין ב-הוראות לרישום, יפתח המדריך "רישום באינטרנט". 

באתר האוניברסיטה ניתן למצוא את חוברת ההדרכה כיצד ניתן להירשם במערכת הרישום, וכן מדריך כיצד ניתן לפתור בעיות טכניות בכניסה למערכת.

על מנת להגיע למדריך, ולמדריך לבעיות טכניות יש להיכנס לאתר האוניברסיטה, ולבחור

את לשונית מסך הזדהות 


בעמודה השמאלית מופיע הקישור למדריך:


במדריך זה ניתן למצוא בעיות ופתרונות הקשורים במערכות : למידה מתוקשבת, מידע ושירותים לסטודנט ותו"ת.