כלים למפתחי האתר

כינון סרטון mov.

  1. הוסף -> עוד גאדג'טים -> מתואר (featured) -> בחרו embed gadget
  2. הכניסו את הקוד הבא, כאשר במקום http://host/movie.mov השתמשו בכתובת המלאה של הסרטון
<object width="650" height="450"
classid="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B"
codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab">
<param name="src" value="http://host/movie.mov">
<param name="autoplay" value="false">
<param name="controller" value="true">

<embed src="http://host/movie.mov" width="650" height="450"
autoplay="false" controller="true"
pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/download/">
</embed>

</object>

כינון קובץ PDF

  1. העלו את הקובץ כקובץ מצורף לדף
  2. לחצו על "צפה" (ליד שם הקובץ המצורף)
  3. הוסף -> עוד גאדג'טים -> מתואר (featured) -> בחרו iframe gadget
  4. הכניסו את כתובת הדף שנפתח ב"צפה" 

Comments