דוגמאות של עבודות פרויקטים

פרויקטים ממחזור ערים דיגיטליות:
פרויקטים מהמחזור שסיים בתשע"ג:
דוגמאות נוספות מוצגות בדף היום הפתוח של המגמה.
Comments