משאבים שנוצרו על ידי סטודנטים

Under construction (last updated on 1.6.12)

יצרת אתר אינטרנט כחלק מלימודיך במגמה לטכנולוגיות בחינוך? את/ה מעוניין/ת לשתף אותו? אם כן, פרסם/י אותו כאן!

הכוונה בדף זה לאפשר לסטודנטים לפרסם אתרי אינטרנט שהם יצרו, בנושאי עניין שונים, במסגרת לימודיהם במגמה לטכנולוגיות בחינוך.  האתרים יכולים לעלות בשלבי פיתוח שונים ולווא דווקא כשהם מוכנים ב 100%. האתרים שעולים נבנו על ידי יחידים, זוגות, קבוצות ואפילו על ידי קורס שלם. במידה ויש לכם אתר לשתף, אנא שלחו קישור בדוא"ל לכתובת: yotamhod@edtech.haifa.ac.il ונפרסמה במהרה. 

Comments