קורסי המגמה תשע"ז


קורסי המגמה לטכנולוגיות בחינוך בשנת הלימודים תשע"ו:

3. חדרים סמססטר א תשע"ז
עודכן באוגוסט 2016


סמסטר א'

פרופ' דני בן-צבי, תמר נוביק
יום רביעי        8:00-12:00
313.4500    קורס חובה במסלול א' ובמסלול ב'

ד"ר אורנית שגיא        
יום רביעי       10:00 - 08:00       
313.4051   קורס חובה במסלול ב'

שיטות כמותיות במחקר חינוכי
ד"ר חגי קופרמינץ
יום רביעי     12:00-16:00
313.4006 קורס חובה במסלול א'

סוציולוגיה של הניו-מדיה (חלק א')
ד"ר אורן גולן  
יום רביעי        10:00-12:00      
313.4053    קורס בחירה

פרופ' יעל קלי, עדי קידרון
יום רביעי       10:00-12:00    
313.4532   קורס בחירה
קורס בפורמט היברידי 4 שש"ס הכולל מפגשים פיזיים (שעתיים שבועיות) והרצאות מקוונות (שעתיים שבועיות).

חקר ופיתוח סביבות למידה ממוחשבות
פרופ' מיכל ירושלמי     
יום רביעי    12:00-16:00    
317.4006 קורס בחירה

פרופ' חגית הל-אור     
יום רביעי    12:00-16:00
313.4542 קורס בחירה

מבוא למשחקים דיגיטליים ולמידה 
ד"ר שרית ברזלי        
יום רביעי      12:00-16:00
313.4524          קורס בחירה

מרחבי למידה עתידיים
ד"ר יותם הוד           
יום רביעי       12:00-16:00
313.4549   קורס בחירה

רשתות חברתיות ושילובן בחינוך 
ד"ר אלונה פורקוש-ברוך 
קורס מקוון במלואו    
313.4518  קורס בחירה


ארבע אחרי הצהרים במגמה (אחת לשבועיים)
חובה לכל תלמידי המגמה
מפגשים שונים במסגרת קהילת המגמה. 

ד"ר שרונה ט. לוי ד"ר ואורן גולן    
יום רביעי   16:15 - 17:45  
מתקיים בערך אחת לחודש

 
סמסטר ב'

יום רביעי       16:00 - 12:00 
313.4050   קורס חובה במסלול ב'

יום רביעי       14:00 - 12:00     
313.4052   קורס חובה במסלול ב'

מחקר איכותני:  משאלת מחקר למאמר 
ד"ר נורית דויש נוביס
יום רביעי     12:00-16:00
313.4007  קורס חובה במסלול א'

סוציולוגיה של הניו מדיה (חלק ב') 
ד"ר אורן גולן      
יום רביעי     12:00 - 10:00
313.4054 קורס בחירה

פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילות למידה 
פרופ' דני בן-צבי, קרן ארידור      
יום רביעי    8:00-12:00
317.4048 קורס בחירה

פרופ' דני בן-צבי     
יום רביעי    12:00-16:00
317.4011 קורס בחירה

ד"ר שרונה ט. לוי       
יום רביעי       08:00-12:00    
313.4610   קורס בחירה


מטקוגניציה, אפיסטמולוגיה אישית ולמידה
ד"ר שרית ברזילי      
יום רביעי       14:00-16:00  
313.4530   קורס בחירה, היברידי


נעורים בעידן הדיגיטאלי 
ד"ר אורן גולן         
קורס מקוון במלואו 
316.4078 קורס בחירה

האדם האינטרנטי
ד"ר משה שנר
קורס מקוון במלואו 
קורס בחירהארבע אחרי הצהרים במגמה (אחת לשבועיים)
חובה לכל תלמידי המגמה
מפגשים שונים במסגרת קהילת המגמה. 

ד"ר שרונה ט. לוי ד"ר ואורן גולן    
יום רביעי   16:15 - 17:45  
מתקיים בערך אחת לחודש

Comments