קורסי תשע"ו 2015-2016


קורסי המגמה לטכנולוגיות בחינוך בשנת הלימודים תשע"ו:


סמסטר א'

פרופ' דני בן-צבי, תמר נוביק
יום רביעי        8:00-12:00
313.4500    קורס חובה במסלול א' ובמסלול ב'


ד"ר אורנית שגיא        
יום רביעי       14:00 - 12:00       
313.4051   קורס חובה במסלול ב'


מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א 
ד"ר זהבה גולדשטיין    
יום רביעי     12:00-16:00
313.4000   קורס חובה במסלול א'


סוציולוגיה של האינטרנט (חלק א')
ד"ר אורן גולן  
יום רביעי        10:00-12:00      
313.4527    קורס בחירה


פרופ' יעל קלי, עדי קידרון
יום רביעי       8:00-10:00    
313.4532   קורס בחירה
קורס בפורמט היברידי 4 שש"ס הכולל מפגשים פיזיים (שעתיים שבועיות) והרצאות מקוונות (שעתיים שבועיות).

תהליכי חשיבה מתמטית 
פרופ' מיכל ירושלמי     
יום רביעי    12:00-16:00    
317.4028 קורס בחירה


פרופ' דני בן-צבי, גיא חפץ
יום רביעי       14:00-16:00  
317.4053   קורס בחירה


חשיבה ולמידה דרך מודלים ממוחשבים
ד"ר שרונה ט. לוי       
יום רביעי       12:00-16:00    
313.4601   קורס בחירה


מרחבי למידה עתידיים
ד"ר יותם הוד           
יום רביעי       12:00-16:00
313.4601            קורס בחירה


מחקר אתנוגרפי בחינוך
ד"ר דבורה גולדן       
יום רביעי       12:00-16:00  
316.4098   קורס חובה לתלמידי מסלול א' שנה ב'


רשתות חברתיות ושילובן בחינוך 
ד"ר אלונה פורקוש-ברוך 
קורס מקוון במלואו    
313.4518        קורס בחירה


ד"ר שרונה ט. לוי ד"ר ואורן גולן    
יום רביעי   16:15 - 17:45  
חובה לכל תלמידי המגמה
מתקיים בערך אחת לחודש 
סמסטר ב'

יום רביעי       16:00 - 12:00 
313.4050   קורס חובה במסלול ב'
יום רביעי       14:00 - 12:00     
313.4052   קורס חובה במסלול ב'


מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א 
ד"ר זהבה גולדשטיין     
יום רביעי     12:00-16:00
313.4000  קורס חובה במסלול א'


סוציולוגיה של האינטרנט (חלק ב') 
ד"ר אורן גולן      
יום רביעי     12:00 - 10:00
313.4525 קורס בחירה


פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילות למידה 
ד"ר דני בן-צבי, קרן ארידור      
יום רביעי    8:00-12:00
317.4048 קורס בחירהפיתוח אוריינות חישובית 
ד"ר שרונה ט. לוי      
יום רביעי   8:00-12:00 
313.4542 קורס בחירה

 


פרופ' דני בן-צבי, גיא חפץ       
יום רביעי       14:00-16:00  
317.4053   קורס בחירה


נעורים בעידן הדיגיטאלי 
ד"ר אורן גולן         
קורס מקוון במלואו 
313.4534 קורס בחירה

קורס מקוון במלואו 
313.4534 קורס בחירה


ד"ר שרונה ט. לוי ד"ר ואורן גולן    
יום רביעי   16:15 - 17:45  
חובה לכל תלמידי המגמה
מתקיים בערך אחת לחודשComments