קורסי המגמה תשע"ח ותיאוריהם


קורסי המגמה לטכנולוגיות בחינוך בשנת הלימודים תשע"ח:

סמסטר א'

פרופ' דני בן-צבי, תמר נוביק
יום רביעי        8:00-12:00
313.4500    קורס חובה במסלול א' ובמסלול ב'

ד"ר אורנית שגיא        
יום רביעי       14:00 - 12:00       
313.4051   קורס חובה במסלול ב'

ד"ר שרונה ט. לוי, פרופ' חגית הל-אור     
יום רביעי    08:00-12:00
313.4601 קורס בחירה

פרופ' יעל קלי, אסנת אטיאס          
יום רביעי    08:00-12:00
313.4561   קורס בחירה

מבוא למשחקים דיגיטליים ולמידה 
ד"ר שרית ברזלי        
יום רביעי      12:00-16:00
313.4524  קורס בחירה

יום רביעי      14:00-16:00
313.4563 קורס בחירה (קורס שנתי)

הטמעת רפורמות בבתי הספר
ד"ר אלונה פורקוש-ברוך 
קורס מקוון במלואו    
313.4562  קורס בחירה

המורה הגלובלי
ד"ר משה שנר
קורס מקוון במלואו 
313.4565  קורס בחירה

צוותא (אחת לשבועיים)
חובה לכל תלמידי המגמה
מפגשים שונים במסגרת ובאחריות קהילת המגמה. 
יום רביעי  15:45-17:45
313.4505  


 
סמסטר ב'

ד"ר שרית ברזלי        
יום רביעי       16:00 - 12:00 
313.4050   קורס חובה במסלול ב'

יום רביעי       14:00 - 12:00     
313.4052   קורס חובה במסלול ב'

מחקר איכותני:  משאלת מחקר למאמר 
ד"ר נורית דויש נוביס
יום רביעי     12:00-16:00
313.4007  קורס חובה במסלול א'

ד"ר שרונה ט. לוי, פרופ' חגית הל-אור     
יום רביעי    08:00-12:00
313.4542 קורס בחירה


מרחבי למידה עתידיים
ד"ר יותם הוד           
יום רביעי    08:00-12:00
313.4549   קורס בחירה


סדנת קריאה מתקדמת חלק ב:
גישות חדשניות לגישור מחקר ופרקטיקה במדעי הלמידה פרופ' דני בן-צבי, איתן כהן
יום רביעי      14:00-16:00
313.4564 קורס בחירה (קורס שנתי)


פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילות למידה 
פרופ' דני בן-צבי, קרן ארידור, מיכל דביר      
יום רביעי    8:00-12:00
317.4048 קורס בחירה

למידה ממולטימדיה: תיאוריה, מחקר ועיצוב
ד"ר שרית ברזילי   
קורס מקוון במלואו 
   
313.4526   קורס בחירה, היברידי

נעורים בעידן הדיגיטאלי 
ד"ר אורן גולן         
קורס מקוון במלואו 
316.4534 קורס בחירה

צוותא (אחת לשבועיים)
חובה לכל תלמידי המגמה
מפגשים שונים במסגרת ובאחריות קהילת המגמה. 
יום רביעי  15:45-15:45
313.4506  


Comments