קטלוג קורסים אוניברסיטת חיפה

המגמה לטכנולוגיות בחינוך- סמסטר א'

  

יום רביעי

8:00-10:00

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

313.4500

 

פרופ' דני בן-צבי

 

(4 נ"ז, חובה שנה א)

חדר 362

למידה והוראה בחברת מידע

313.4536

פרופ' יעל קלי

(4 נ"ז, היברידי, סמינריון, בחירה)

חדר 208

רשתות חברתיות ושילובן בחינוך

 

313.4518

 

ד"ר אלונה פורקוש ברוך

 

 

(4 נ"ז, קורס מקוון במלואו)

10:00-12:00

סוציולוגיה של האינטרנט  חלק א'

313.4527

ד"ר אורן גולן

(2 נ"ז, שנתי, סמינריון לשנה ב')

חדר 566

12:00-14:00

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א

313.4001

ד"ר זהבה גולדשטיין

(4 נ"ז, חובה שנה א' מסלול תזה)

חדר 577 בניין ראשי

חשיבה ולמידה דרך מודלים ממוחשבים

313.4601

ד"ר שרונה ט לוי

בחירה

(4 נ"ז, בחירה)

 

חדר 362

מרחבי למידה עתידיים

 

313.4549

ד"ר יותם הוד

 

(4 נ"ז, בחירה)

 

מחקר אתנוגרפי בחינוך

 

316.4098

דר דבורה גולדן

(4 נ"ז, מיועד רק לשנה ב'

 במסלול תזה

שטרם למדו שיטות מחקר איכותניות)

חדר 465

מחקר עיצוב חלק ב'

313.4051

ד"ר אורנית שגיא

(2  נ"ז, חובה שנה ב' מסלול ב')

חדר 566

תהליכי חשיבה מתמטית

 

317.4028

פרופ' מיכל ירושלמי

 

 

 

(4 נ"ז, סמינריון,בחירה)

 

14:00-16:00

תהליכי למידה מדעית בקהילות למידה א'

317.4053

פרופ' דני בן צבי

(2 נ"ז, בחירה)

חדר 208

*מיועד לתלמידי שנה ב'

16:00-18:00

סמינר מגמה: אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק ג'

313.4505

חובה

 חדר 362


קורס חובה לכל המסלולים

קורס חובה במסלול א' 

קורס חובה במסלול ב' 

קורס בחירה

קורס היברידי

קורס מקוון במלואו

 


המגמה לטכנולוגיות בחינוך- סמסטר ב'

יום רביעי

08:00-10:00

 

 

 

 

 

פיתוח אוריינות חישובית

313.4542

ד”ר שרונה ט לוי

 

(4 נ"ז, בחירה)

חדר 207

פיתוח חשיבה סטטיסטית

317.4048

ד"ר דני בן צבי

 

(4 נ"ז, סמינריון,בחירה)

חדר 362

עיצוב סביבות למידה חכמות

 

313.4540

 

ד"ר עידו רול

 

(4 נ"ז, קורס מקוון במלואו)

 

נעורים בעידן הדיגיטלי

 

313.4534

 

ד"ר אורן גולן

 

(4 נ"ז, קורס מקוון במלואו)

10:00-12:00

סוציולוגיה של האינטרנט ב'

313.4525

ד"ר אורן גולן

(2 נ"ז, שנתי, סמינריון לשנה ב')

חדר 208

12:00-14:00

מחקר עיצוב חלק א'

313.4050

פרופ' יעל קלי

(4 נ"ז,

חובה שנה א' מסלול ב')

חדר 362

מחקר עיצוב חלק ג'

313.4052

ד"ר אורנית שגיא

(2 נ"ז, חובה שנה ב' מסלול ב')

חדר 208

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א

313.4001

 

ד"ר זהבה גולדשטיין

 

(4 נ"ז, חובה שנה א' מסלול תזה)

חדר 577 בניין ראשי

14:00-16:00

תהליכי למידה מדעית בקהילות למידה ב'

317.4054

פרופ' דני בן צבי

(2 נ"ז, בחירה)

חדר 208

*מיועד לתלמידי שנה ב'

16:00-18:00

 

סמינר מגמה: אדם, חינוך וטכנולוגיה חלק ד' 313.4506 חדר 362

  

קורס חובה לכל המסלולים

קורס חובה במסלול א' 

קורס חובה במסלול ב' 

קורס בחירה

קורס מקוון במלואו


המגמה לטכנולוגיות בחינוך- סמסטר קיץ

הקורס מבוא למשחקים ולמידה יינתן בצורה מרוכזת בימי רביעי וחמישי בשעות 10:00-16:00 בתאריכים 20.7 – 17.8 (4.5 שבועות * 12 שעות שבועיות)

הקורס אוריינות דיגיטלית (מקוון במלואו) יינתן במהלך סמסטר הקיץ בתאריכים 17.7 – 31.8 (6.5 שבועות * 8 שעות שבועיות)

 

יום רביעי

יום חמישי 

 

8:00-10:00

 

 

אוריינות דיגיטלית

313.4543

ד"ר שרית ברזילי

 

(4 נ"ז, קורס מקוון במלואו)

10:00-12:00

מבוא למשחקים ולמידה

313.4524

ד"ר שרית ברזילי

 

(4 נ"ז, סמינריון, בחירה)

מבוא למשחקים ולמידה

313.4524

ד"ר שרית ברזילי

 

(4 נ"ז, סמינריון, בחירה)

12:00-14:00

14:00-16:00

16:00-18:00

 
קורס בחירה

קורס מקוון במלואו

 

קורסי בחירה אפשריים נוספים:

החוג להוראה למידה והדרכה:

313.4282 פסיכולוגיה ותוכניות לימודים בחברה רב תרבותית -ד"ר חגי קופרמינץ (4 שש"ס)

318.3007 עשייה וחשיבה בסביבות למידה - דר שרונה טל לוי (סמינריון, 4 שש"ס)

316.1011 מבוא לחינוך הבלתי פורמאלי - ד"ר אורן גולן (4 שש"ס)

החוג לחינוך מתמטי:

317.4009 קשיי למידה ולקויות במתמטיקה - ד"ר ברברה בנטל (סמינריון, 4 שש"ס)

317.4010 תהליכים קוגניטיביים בלמידת מתמטיקה - ד"ר אירית פלד (סמינריון, 4 שש"ס)

317.4016 למידה והוראה של תלמידים בעלי יכולת - פרופ' רוזה לייקין (סמינריון, 4 שש"ס)הערה: המידע בדף זה נועד לסייע בתכנון לימודכם במגמה לטכנולוגיות בחינוך. עם זאת, המידע המלא והכללים המחייבים מצויים בשנתון האוניברסיטה. בכל מקרה של אי התאמה, יש להסתמך על השנתון.