מערכת השעות תשע"ד


סמסטר ב'

שעות

יום שני

יום רביעי

קורסים מקוונים במלואם

08:30 - 10:00

 

מחקר איכותני

למסלול א'

313.4003

 

פרופ' אנה ספרד

  

למידה ועיצוב חינוכי בנושאי טכנולוגיה ומדע בגיל הרך

313.4147

ד"ר שרונה ט. לוי

 

תהליכי חשיבה בסביבות ממוחשבות (מתמטיקה)

317.4028

 

פרופ' מיכל ירושלמי

 

ניתוח סביבות למידה בגישת עקרונות עיצוב

313.4531

 

פרופ' יעל קלי

 

 

נעורים בעידן הדיגיטאלי

313.4534

 

ד"ר אורן גולן

 

--


מבוא למחקר

בחינוך מדעי

317.4050

ד"ר שולמית קפון

10:15 - 11:45

 

12:15 - 13:45

תקשורת תומכת וחליפית  [חוג חינוך מיוחד]

319.4501

 

ד"ר אורית חצרוני 

סוציולוגיה של האינטרנט – חלק ב'

313.4525

ד"ר אורן גולן

 

פיתוח חשיבה סטטיסטית  בקהילות למידה

317.4048

 

ד"ר דני בן-צבי

 

מחקר עיצוב – חלק א': עיצוב ופיתוח סביבות למידה

313.4050

 

ד"ר שרית ברזלי 

14:15 - 15:45

מחקר עיצוב – חלק ג': הערכה וכתיבה

313.4534

 

ד"ר שרונה ט. לוי16:15 - 17:45סמינר מגמה: 'אדם, חינוך וטכנולוגיה'
מתקיים אחת לחודש בערך
(חובה לכל תלמידי המגמה, לא לשקלול)

313.4508

מפגשי קהילה
חדר 362 לשרות הסטודנטים של המגמה

מקרא

פעילויות אחרות: מפגשי סגל וסטודנטים, עבודה עצמית, וכדו'.

קורס חובה במסלול א' (עם תיזה) ובמסלול ב' (ללא תיזה)

קורס חובה במסלול ב'

קורס חובה במסלול א'

קורס בחירה

קורס מקוון במלואו

* קורס היברידי 4 שש"ס: קורס הכולל מפגשים פיזיים (שעתיים שבועיות), הרצאות מקוונות (שעתיים שבועיות), עבודת בית (כמקובל).

סמסטר א' 

שעות

יום שני

יום רביעי

קורס מקוון במלואו

 

08:30 - 10:00

 

סוציולוגיה של האינטרנט – חלק א'

313.4527

ד"ר אורן גולן

 
למידה והוראה בחברה מקוונת *

313.4532

פרופ' יעל קלי

 


 

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות
313.4500

 

ד"ר דני  בן-צבי

רשתות חברתיות  ושילובן בחינוך

313.4518

 

ד"ר אלונה פורקוש-ברוך


--

 

גישות

קוגניטיביות

וסוציו

תרבותיות

ללמידה

 317.4049

ד"ר שולמית קפון

10:15 - 11:45


מחקר עיצוב – חלק ב': יישום

313.4051

ד"ר שרונה ט. לוי

 

מטקוגניציה, אפיסטמולוגיה אישית ולמידה *

313.4530

ד"ר שרית ברזלי

 

12:15 - 15:45

 

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א

 

(מרשימת הקורסים של החוג)

313.4000למידה על מערכות מורכבות

313.4610

 

ד"ר שרונה ט. לוי

 

 

Design-Based Research in Mixed-Media Learning Environments

313.4533

 

פרופ' דור אברהמסון

 

 

מבוא למשחקים דיגיטליים ולמידה

313.4524

 

ד"ר שרית ברזלי

 

טכנולוגיות סיוע [חינוך מיוחד]   319.4502

ד"ר אורית חצרוני

 four credit course 

16:15 - 17:45

סמינר מגמה: 'אדם, חינוך וטכנולוגיה'
ד"ר שרית ברזלי וד"ר אורן גולן
מתקיים בערך אחת לחודש
(חובה לכל תלמידי המגמה, לא לשקלול)

313.4507

מפגשי קהילה

חדר 362 לשרות הסטודנטים של המגמה

 

 מקרא

פעילויות אחרות: מפגשי סגל וסטודנטים, עבודה עצמית, וכדו'.

קורס חובה במסלול א' (עם תיזה) ובמסלול ב' (ללא תיזה)

קורס חובה במסלול ב'

קורס חובה במסלול א'

קורס בחירה

קורס מקוון במלואו

* קורס בפורמט היברידי 4 שש"ס: קורס הכולל מפגשים פיזיים (שעתיים שבועיות), הרצאות מקוונות (שעתיים שבועיות), עבודת בית (כמקובל).