מערכת הלימודים תשע"ב

סמסטר א'

שעות

יום רביעי
לכל הסטודנטים באוניברסיטת חיפה

יום חמישי
לתלמידות "ערים דיגיטליות" בנצרת

קורס מקוון במלואו

08:30 - 10:00

למידה והוראה בסביבה עתירת טכנולוגיה
דר' דני בן-צבי
313.4500
(שו"ת, חובה לתלמידי מסלולים א' ו- ב', שנה א')

הערכה של סביבות למידה עתירות טכנולוגיה - חלק א'
דר' רותי הלפרין
313.4516
(בחירה)

 

למידה והוראה מרחוק
דר' רחל לוין פלד ופרופ' יעל קלי, 313.4515
(בחירה, קורס מתקדם)

10:15 - 11:45

פרויקט גמר - חלק ב': יישום
פרופ' יעל קלי
313.4031
(חובה לתלמידי מסלול ב', שנה ב')

12:15 - 15:45

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א
313.4000
דר' זהבה גולדשטיין
(שו"ת, חובה לתלמידי מסלולים א' ו- ב', שנה א')

תהליכי חשיבה מתמטית בסביבת לימודים ממוחשבת
פרופ' מיכל ירושלמי
317.4028
(בחירה)

למידה שיתופית מעורבת מחשב
דר' שרונה לוי
313.4510
(בחירה, שו"ת)

16:15 - 17:45

סמינר מגמה: 'אדם, חינוך וטכנולוגיה'
דר' שרונה לוי ופרופ' יעל קלי
313.4507
מתקיים בערך אחת לחודש
(חובה לכל תלמידי המגמה, לא לשקלול)

מפגשי קהילה
חדר 362 לשרות הסטודנטים של המגמה

הפרקטיקה של הטמעת תרבות תקשוב במערכות חינוך - חלק א'
דר' תמר שמיר ענבל
313.4511
(חובה לתלמידות "ערים דיגיטליות")

18:00 - 19:30

מפגשי קהילה
חדר 362 לשרות הסטודנטים של המגמה

מנהיגות חינוכית טכנולוגית - חלק א'
גב' נועה צוק וגב' דליה חלבי
313.4513
(חובה לתלמידות "ערים דיגיטליות", לא לשקלול)

 

מקרא:

פעילויות אחרות: מפגשי סגל וסטודנטים, עבודה עצמית, וכדו'.

קורס חובה במסלול א' (עם תיזה) ובמסלול ב' (ללא תיזה)

קורס חובה במסלול ב'

קורס בחירה

קורס חובה בתכנית "ערים דיגיטליות"

קורס מקוון במלואו

*        ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים. לפרטים נוספים על הקורסים ראו "קטלוג הקורסים" האוניברסיטאי.


סמסטר ב'

שעות

יום רביעי
לכל הסטודנטים באוניברסיטת חיפה

יום חמישי
לתלמידות "ערים דיגיטליות" בנצרת

קורס מקוון במלואו

08:30 - 10:00

הערכה של סביבות למידה עתירות טכנולוגיה – חלק ב'
דר' רותי הלפרין
313.4517
(בחירה)

ממשק אדם מחשב
דר' שולי גילוץ
313.4509
(בחירה)

 

רשתות חברתיות ושילובן בחינוך 
דר' אלונה פורקוש ברוך 313.4518 (בחירה)

10:15 - 11:45

פרויקט גמר - חלק ג': הערכה וכתיבה
פרופ' יעל קלי
313.4032
(חובה לתלמידי מסלול ב', שנה ב')

12:15 - 15:45

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א
דר' זהבה גולדשטיין
313.4000
(שו"ת, חובה במסלולים א' ו- ב', שנה א')

למידה על מערכות מורכבות
דר' שרונה לוי
313.4610
(בחירה)

פיתוח חשיבה סטטיסטית בסביבת חקר טכנולוגית
דר' דני בן-צבי
317.4043
(בחירה)

פרויקט גמר - חלק א': פיתוח סביבות למידה היברידיות
פרופ' יעל קלי
313.4030
(חובה במסלול ב', שנה א')

16:15 - 17:45

סמינר מגמה: 'אדם, חינוך וטכנולוגיה'
דר' שרונה לוי ופרופ' יעל קלי
313.4508
מתקיים אחת לחודש בערך
(חובה לכל תלמידי המגמה, לא לשקלול)

מפגשי קהילה
חדר 362 לשרות הסטודנטים של המגמה

הפרקטיקה של הטמעת תרבות תקשוב במערכות חינוך - חלק ב'
דר' תמר שמיר ענבל
313.4512
(חובה לתלמידות "ערים דיגיטליות")

18:00 - 19:30

מפגשי קהילה
חדר 362 לשרות הסטודנטים של המגמה

מנהיגות חינוכית טכנולוגית - חלק ב'
גב' נועה צוק וגב' דליה חלבי
313.4514
(חובה לתלמידות "ערים דיגיטליות", לא לשקלול)

 

מקרא:

פעילויות אחרות: מפגשי סגל וסטודנטים, עבודה עצמית, וכדו'.

קורס חובה במסלול א' (עם תיזה) ובמסלול ב' (ללא תיזה)

קורס חובה במסלול ב'

קורס בחירה

קורס חובה בתכנית "ערים דיגיטליות"

קורס בחירה מקוון במלואו

*        ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים. לפרטים נוספים על הקורסים ראו "קטלוג הקורסים" האוניברסיטאי.

Comments