מערכת השעות של המגמה לשנת הלימודים תשע"ג

סמסטר ב' 

שעות

יום רביעי

קורס מקוון במלואו

08:30 - 10:00

 סוציולוגיה של האינטרנט

ד"ר אורן גולן
313.4525
(בחירה)
566

פרויקט גמר – חלק א': פיתוח סביבות למידה היברידיות
ד"ר אורנית שגיא וד"ר רחלי לוין פלד
313.4030
(חובה במסלול ב', שנה א')

362

למידה-והוראה מרחוק בקהילות מתוקשבות

פרופ' יעל קלי
313.4515
(בחירה, מקוון במלואו)
online

10:15 - 11:45

פרויקט גמר – חלק ג': הערכה וכתיבה
פרופ' יעל קלי
313.4032
(חובה לתלמידי מסלול ב', שנה ב')

566

12:15 - 15:45

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א
ד"ר זהבה גולדשטיין 

313.4001
(שו"ת, חובה במסלולים א' ו- ב', שנה א')

חשיבה ולמידה דרך מודלים ממוחשבים
ד"ר שרונה לוי
313.4601
(בחירה)

סיליבוס

362

מועדון קריאה במדעי הלמידה
317.4045
ד"ר שולמית קפון

(בחירה)

משחקים דיגיטליים ולמידה
ד"ר שרית   ברזלי
313.4524
(בחירה)

566

16:15 - 17:45

סמינר מגמה: 'אדם, חינוך וטכנולוגיה'
פרופ' יעל קלי
313.4506
מתקיים אחת לחודש בערך
(חובה לכל תלמידי המגמה, לא לשקלול)

362

מפגשי קהילה
חדר 362 לשרות הסטודנטים של המגמה

362

מקרא

פעילויות אחרות: מפגשי סגל וסטודנטים, עבודה עצמית, וכדו'.

קורס חובה במסלול א' (עם תיזה) ובמסלול ב' (ללא תיזה)

קורס חובה במסלול ב'

קורס בחירה

קורס בחירה מקוון במלואו

· ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים.

· לפרטים נוספים על הקורסים, ראו "קטלוג הקורסים" האוניברסיטאי.

· לא כל הקורסים של המגמה מופיעים במערכת זאת. ניתן להירשם לקורסים נוספים המאושרים על ידי המגמה: ראו רשימת קורסים ורשימת סילבוסים של המגמה לתשע״ג.

סמסטר א' 

שעות

יום רביעי

קורס מקוון במלואו

08:30 - 10:00

סוציולוגיה של האינטרנט
ד"ר אורן גולן
313.4527
(בחירה)
חדר 566

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות
פרופ' יעל קלי ויותם הוד
313.4500
(שו"ת, חובה לתלמידי מסלולים א' ו- ב', שנה א')


חדר 362

למידה ממולטימדיה: תיאוריה, מחקר ויישום

313.4526
ד"ר שרית ברזלי
(בחירה)


מקוון במלואו

10:15 - 11:45

פרויקט גמר – חלק ב': יישום
ד"ר אורנית שגיא
313.4031
(חובה לתלמידי מסלול ב', שנה ב')

חדר 566

12:15 - 15:45

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א
313.4001
ד"ר זהבה גולדשטיין

 (שו"ת, חובה לתלמידי מסלולים א' ו- ב', שנה א')


בניין ראשי חדר 577

חקר ופיתוח סביבות למידה ממוחשבות
פרופ' מיכל ירושלמי
317.4006
(בחירה)

פסיכולוגיה קוגניטיבית ולמידה
ד"ר שרונה לוי

(קורס לדוקטורנטים בלבד)


חדר 362

חושבים עם מחשבים: כישורי חשיבה בעידן הידע
ד"ר שרית ברזלי
313.4523
(בחירה)


חדר 566
16:15 - 17:45

סמינר מגמה: 'אדם, חינוך וטכנולוגיה'
פרופ' יעל קלי
313.4505
מתקיים בערך אחת לחודש
(חובה לכל תלמידי המגמה, לא לשקלול)


חדר 362

מפגשי קהילה

לשרות הסטודנטים של המגמה


חדר 362

 מקרא

פעילויות אחרות: מפגשי סגל וסטודנטים, עבודה עצמית, וכדו'.

קורס חובה במסלול א' (עם תיזה) ובמסלול ב' (ללא תיזה)

קורס חובה במסלול ב'

קורס בחירה

קורס מקוון במלואו

· ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים.

· לפרטים נוספים על הקורסים, ראו "קטלוג הקורסים" האוניברסיטאי.

· לא כל הקורסים של המגמה מופיעים במערכת זאת. ניתן להירשם לקורסים נוספים המאושרים על ידי המגמה: ראו רשימת קורסים ורשימת סילבוסים של המגמה לתשע״ג.
עודכן: 4/9/12

Ċ
keren aridor,
27 בפבר׳ 2013, 11:37
Comments