מערכת שעות תשע"טסמסטר ראשון
8:00-10:00
למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות
313.4500
פרופ' דני בן-צבי
(4 נ"ז, חובה שנה א')
FLS חדר 2
מחקר עיצוב חלק ב' 313.4051
ד"ר אורנית שגיא
(2  נ"ז, חובה שנה ב' במסלול מחקר עיצוב)
FLS חדר3
רשתות חברתיות ושילובן בחינוך
313.4518
ד"ר אלונה פורקוש ברוך

(4 נ"ז, מקוון במלואו)
נעורים בעידן הדיגיטלי
316.4078
ד"ר אורן גולן

(4 נ"ז, מקוון במלואו)
10:00-12:00 סוציולוגיה של
הניו-מדיה
חלק א'

313.4053
ד"ר אורן גולן
(2 נ"ז, שנתי) חדר 362
גישות חדשניות לגישור מחקר ופרקטיקה במדעי הלמידה
313.4566
פרופ' יעל קלי
(4 נ"ז) היברידי
FLS חדר 1, 6, 7
12:00-14:00
מחקר איכותני: משאלת מחקר למאמר
313.4007
ד"ר נורית דויטש נוביס
(4 נ"ז, חובה במסלול תזה)
מבוא למשחקים דיגיטלים ולמידה
313.4524
ד"ר שרית ברזלי
(4 נ"ז, פא"פ)
FLS חדר 2
למידה על מערכות מורכבות
313.4610
ד”ר שרונה ט. לוי
(4 נ"ז)
חדר 362
מדע אזרחי
313.4561
פרופ' יעל קלי
(4 נ"ז)
FLS חדר 1, 6, 7
14:00-16:00
16:00-18:00
צוותא
באחריות הקהילה
313.4505 חובה
FLS


סמסטר שני
8:00-10:00
מחקר עיצוב חלק א'
313.4050
פרופ' יעל קלי
(4 נ"ז, חובה שנה א' במסלול פרויקט)
FLS חדר 2
מחקר עיצוב חלק ג' 313.4052
ד"ר אורנית שגיא
(2  נ"ז, חובה שנה ב' במסלול פרויקט)
FLS חדר 1, 6, 7

אוריינות דיגיטלית
313.4543
ד"ר שרית ברזלי

(4 נ"ז, מקוון במלואו)
למידה ניידת
313.4033
ד"ר רותי אלדג'ם

(4 נ"ז, מקוון במלואו)
10:00-12:00 סוציולוגיה של
הניו-מדיה
חלק ב'
313.4054
ד"ר אורן גולן
(2 נ"ז, שנתי) חדר 362
12:00-14:00
שיטות כמותיות במחקר חינוכי
313.4006
ד"ר חגי קופרמינץ
(4 נ"ז, חובה במסלול תזה)

איך אתם יודעים? חשיבה אפיסטמית ולמידה בעידן המידע
313.4530
ד"ר שרית ברזלי
(4 נ"ז, פא"פ) FLS חדר 1, 6, 7
אוריינות חישובית
313.4542
ד"ר שרונה ט. לוי
(4 נ"ז)
חדר 362
פיתוח חשיבה
סטטיסטית בקהילת למידה
317.4048
פרופ' דני בן-צבי
(4 נ"ז)
FLS חדר 2
14:00-16:00
16:00-18:00 צוותא
באחריות הקהילה
313.4506 חובה
FLS


קורס חובה לכל המסלולים קורס חובה מסלול תזה קורס חובה במסלול פרויקט (מחקר עיצוב) קורס בחירה פא"פ קורס בחירה היברידי קורס מקוון במלואו


Comments