רשימת קורסים וסילבוסים תשע"ד

סמסטר א'

ד"ר דני בן-צבי      יום רביעי        8:30 - 11:45
313.4500         קורס חובה במסלול א' ובמסלול ב'

סוציולוגיה של האינטרנט (חלק א')
ד"ר אורן גולן        יום רביעי        8:30 - 10:00        
313.4527        קורס בחירה

ד"ר שרונה ט. לוי    יום רביעי       8:30 - 10:00        
313.4146        קורס בחירה
מהתוכנית הרב-תחומית בחינוך לגיל הרך

פרופ' יעל קלי       יום רביעי         8:30 - 10:00        
313.4532        קורס בחירה
קורס בפורמט היברידי 4 שש"ס: קורס הכולל מפגשים פיזיים (שעתיים שבועיות), הרצאות מקוונות (שעתיים שבועיות), עבודת בית (כמקובל).

גישות קוגניטיביות וסוציו-תרבותיות ללמידה
ד"ר שולמית קפון     קורס מקוון במלואו          
317.4049         קורס בחירה
סמינריון למוסמכים

מחקר עיצוב (חלק ב': יישום)
ד"ר שרונה ט. לוי       יום רביעי      10:15 - 11:45       
313.4051         קורס חובה במסלול ב'
ד"ר שרית ברזלי        יום רביעי       10:15 - 11:45      313.4530          קורס בחירה

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א 
קורס של החוג           יום רביעי       12:15 - 15:45      313.4000          קורס חובה במסלול א'

ד"ר שרונה ט. לוי       יום רביעי       12:15 - 15:45      313.4610          קורס בחירה

ד"ר שרית ברזלי ד"ר ואורן גולן    יום רביעי   16:15 - 17:45  
313.4507         חובה לכל תלמידי המגמה
מתקיים בערך אחת לחודש

Design-Based Research in Mixed-Media Learning Environments
פרופ' דור אברהמסון     יום רביעי       12:15 - 15:45       313.4533          קורס בחירה

מבוא למשחקים דיגיטליים ולמידה 
ד"ר שרית ברזלי        יום רביעי       12:15 - 15:45      313.4524          קורס בחירה

רשתות חברתיות ושילובן בחינוך 
ד"ר אלונה פורקוש-ברוך                 קורס מקוון במלואו      313.4518        קורס בחירה

טכנולוגיות סיוע
ד"ר אורית חצרוני        יום שני        14:00 - 18:00        319.4502        קורס בחירה


סמסטר ב'

מחקר איכותני למסלול א' 
פרופ' אנה ספרד         יום רביעי      8:30 - 11:45       317.4003        קורס חובה במסלול א'

למידה ועיצוב חינוכי בנושאי טכנולוגיה ומדע בגיל הרך (חלק ב')
ד"ר שרונה ט. לוי        יום רביעי      8:30 - 10:00      313.4147        קורס בחירה
מהתוכנית הרב-תחומית בחינוך לגיל הרך

תהליכי חשיבה בסביבות ממוחשבות (מתמטיקה) 
פרופ' מיכל ירושלמי       יום רביעי     8:30 - 11:45      317.4028        קורס בחירה

ניתוח סביבות למידה בגישת עקרונות עיצוב 
פרופ' יעל קלי            יום רביעי      8:30 - 11:45        313.4531        קורס בחירה

סוציולוגיה של האינטרנט (חלק ב') 
ד"ר אורן גולן            יום רביעי        12:15 - 13:45     313.4525        קורס בחירה

פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילות למידה 
ד"ר דני בן-צבי          יום רביעי        12:15 - 15:45     317.4048        קורס בחירה

מחקר עיצוב – חלק א': עיצוב ופיתוח סביבות למידה 
ד"ר שרית ברזלי         יום רביעי        12:15 - 15:45   313.4050       קורס חובה במסלול ב'

מחקר עיצוב – חלק ג': הערכה וכתיבה 
ד"ר שרונה ט. לוי       יום רביעי        14:15 - 15:45     313.4052       קורס חובה במסלול ב'

נעורים בעידן הדיגיטאלי 
ד"ר אורן גולן           קורס מקוון במלואו                      313.4534        קורס בחירה

ד"ר שולמית קפון         קורס מקוון במלואו  
317.4050        קורס בחירה

תקשורת תומכת וחליפית - שיעור 
ד"ר אורית חצרוני        יום שני        12:00 - 16:00        319.4501        קורס בחירה

ד"ר שרית ברזלי וד"ר אורן גולן   יום רביעי  16:15 - 17:45   
313.4508       חובה לכל תלמידי המגמה
מתקיים בערך אחת לחודש