313.4147

למידה ועיצוב חינוכי בנושאי טכנולוגיה ומדע בגיל הרך

חשוב להדגיש: הכוונה כאן היא לטכנולוגיה במובן של הנדסה ולא בהכרח של מחשבים (ראו מקצוע "מדע וטכנולוגיה")

קורס זה עוסק בלמידת טכנולוגיה ומדע בגיל הגן. במסגרתו נכיר ונתנסה במגוון סביבות למידה בנושאים אלו, ננתח את הרעיונות החינוכיים שמאחוריהם ואת עקרונות העיצוב שבתשתיתם. נתמקד במושגים של ילדים לגבי תופעות ומערכות מדעיות וטכנולוגיות פשוטות ונבחן את הלמידה ותמיכת המבוגר המתקיימת בתהליכי בניה, יצירה וחקירה.

פעילות עם עצמים מוחשיים נתפסת בגישות שונות כדרך למידה מרכזית בגיל הצעיר. פעילות זו יכולה לבוא לידי ביטוי בהפלת עצם ובחינת מרחק הפגיעה שלו בקרקע. היא יכולה להיות יצירתית כמו בנייה של בית חיות לחיות הצעצוע. במקרה הראשון, אנו מתבוננים בחקירה, שינוי ווריאציה של תנאים ובחינת תוצאותיהם. במקרה השני, הפעילות מכוונת מטרה ונבחנת לאור שימושי תוצריה. אלה מהווים את הבסיס לחשיבה מדעית ולחשיבה טכנולוגית, כאשר הראשונה מכוונת לגילוי ואחרונה ליצירה ולמימוש מטרות. אלה מהווים שני קטבים לתיאור יחסי גומלין עם העולם הממשי, כאשר בפועל פעילויות של ילדים (ושל מבוגרים) משלבות את שני היסודות – חקירה ויצירה.

במסגרת הקורס, נבחן את הפוטנציאל הטמון בפעילויות אלה ללמידה בגיל הצעיר – תחת הכותרות של "חינוך מדעי" ו"חינוך טכנולוגי". נכיר ונחקור את דרכי החשיבה והפעולה של ילדים צעירים בחקירה ובבנייה. נתוודע אל מושגיהם של ילדים לגבי תופעות מדעיות ומערכות טכנולוגיות. תהליך הלמידה הכרוך בפעילויות אלה ייבחן ויעמוד במרכז הקורס – מה וכיצד ילדים לומדים בפעילויות בניה וחקירה? כיצד ניתן לעצב את הסביבה לפעילויות מסוג זה כדי לזמן למידה משמעותית, משחקית ומרתקת?