313.4500

313.4500 - למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

פרופ' דני בן-צבי ויותם הוד

בשיעור זה מתנסים בחיי קהילת למידה תוך כדי למידה על עקרונותיה. מטרת השיעור היא ליצור בסיס תיאורטי, מעשי וחברתי ללמידה במגמה לטכנולוגיות בחינוך. השיעור משלב למידה תיאורטית מעמיקה עם התנסות אישית וקבוצתית אינטנסיבית ברעיונות מרכזיים של תיאוריות למידה ויישומם בסביבות למידה עתירות טכנולוגיה. הלומדים יתנסו במגוון פעילויות:

·         העמקה ברעיונות ובמחקר של מדעי הלמידה וביישומם בסביבות למידה עתירות טכנולוגיה –באמצעות קריאה ביקורתית של טקסטים מדעיים ודיון בעל פה ובכתב.

·         השתתפות פעילה במגוון תפקידים בחיי קהילת למידה שיתופית נתמכת מחשב, כגון, קיום דיאלוג רפלקטיבי מתמשך בכיתה ובבית, תרומה לעריכה שיתופית של תכנים, הצגת רעיונות מורכבים וניהול דיון, והנחיית פעילויות קבוצתיות.

·         כתיבה רצופה של יומן אישי רפלקטיבי מעמיק ומתן משוב מתמשך לעמיתים בקהילת הלמידה.

·         שיפור יכולת החשיבה והכתיבה האקדמית, באמצעות "מאמר הסמכה" – סקירת ספרות מצומצמת על שאלת יסוד מתוך נושאי הלימוד.

הקורס מתנהל בסביבת למידה מבוססת ויקי ודורש מן המשתתפים השקעה רבה בכיתה ובבית בבניית הידע האישית, בבחינה עצמית רפלקטיבית, ובתרומה לבניית קהילת למידה שיתופית. ההערכה הסופית מבוססת על: השתתפות בקורס (50%, חצי מזה על ידי הלומדים עצמם), וכתיבת מאמר ההסמכה (50%).