313.4524

מבוא למשחקים דיגיטליים ולמידה 

ד"ר שרית ברזלי 

חדירתם הרחבה של משחקי מחשב לשעות הפנאי ולתרבות הפופולרית מעלה שאלות רבות לגבי הערך החינוכי והפוטנציאל הלימודי של משחקי מחשב. קורס זה ישלב בין הכרות עם תאוריות ומחקרים העוסקים בלמידה ממשחק לבין התנסויות מעשיות במשחק ובעיצוב משחקים לימודיים. השאלות המרכזיות בהן יעסוק הקורס הן כיצד מתרחשת למידה ממשחק וכיצד ניתן לשלב משחקי מחשב בהוראה. נפתח בהתבוננות במשחקי וידאו ונבחן כיצד מתרחשת למידה במהלכם. לאחר מכן נפנה למשחקי מחשב לימודיים ונשאל האם הם אכן מצליחים לשלב בין חוויית משחק לבין למידה משמעותית. לבסוף, נחזור לעולם בית הספר ונכיר גישות לשילוב משחקי מחשב בתכנית הלימודים, מאימוץ משחקי מדף ועד עיצוב משחקים על-ידי תלמידים ומורים. 

ההכרות עם ההבטים התאורטים של למידה ממשחק תלווה בהתנסות מעשית: הקורס יאפשר למשתתפים להכיר משחקי מחשב לימודיים, להחשף למגוון סוגות של משחקי מחשב, לנתח את הרכיבים של חוויית המשחק, ללמוד עקרונות ומודלים לעיצוב משחק ולהתנסות בעיצוב משחקים לימודיים.

מטלות הקורס כוללות קריאת מאמרים, כתיבת סיכומים ותגובות, צפייה בהרצאות מומחים, כתיבת יומן משחק, כתיבת ביקורת משחק, אפיון ופיתוח משחק מחשב לימודי בצוותים וניתוח האיפשורים הפדגוגיים של סוגת משחק.

קורס זה הוא קורס ממושחק בו המשימות האישיות נתונות לבחירת המשתתפים. עיצוב זה נועד לאפשר למשתתפים להתקדם בקורס בהתאם ליעדים האישיים שלהם ולבחור בחירות משמעותיות.

שיטת ההערכה מבוססת על צבירה של נקודות ניסיון ומאפשרת למשתתפים להתנסות בלמידה ממושחקת ולדון בה.