313.4530

מטקוגניציה, אפיסטמולוגיה אישית ולמידה 

ד"ר שרית ברזלי

מטקוגניציה, חשיבה על חשיבה, נמצאה במחקרים רבים כאחד הגורמים משמעותיים ביותר לקידום הלמידה ולטיפוח החשיבה של הלומדים. יחד עם זאת, בחינה של הספרות המחקרית מגלה פער מדאיג בין הידע המחקרי על אודות תרומתה הרבה של מטקוגניציה ללמידה לבין הידע הפדגוגי של מורים לגבי מטקוגניציה ודרכי הוראתה. בקורס זה ננסה לגשר על הפער הזה באמצעות הכרות עם תאוריות עדכניות לגבי מטקוגניציה ולמידה, מחד, והכרות והתנסות במודלים פדגוגיים להוראה מטקוגניטיבית, מאידך.

בחציו השני של הקורס נתמקד בהבט מיוחד של חשיבה מטקוגניטיבית: חשיבה על ידע וידיעה (חשיבה אפיסטמית). מחקרים מהשנים האחרונות הולכים ומגלים שלאופנים שבהם לומדים תופסים מהו ידע ומה זה אומר לדעת יש תפקיד מרכזי בתהליכי יצירת ידע. הדבר נכון במיוחד בסביבה עתירת מידע שבה נדרשים הלומדים להתמודד עם הצף של מקורות מידע מגוונים וסותרים. בקורס תהיה למשתתפים הזדמנות להכיר תאוריות מרכזיות במחקר של אפיסטמולוגיה אישית, שיטות להערכה של אפיסטמולוגיה אישית ומחקרים הבוחנים את הקשר בין אפיסטמולוגיה אישית ולמידה, בדגש על למידה ממקורות מידע דיגיטליים.

מטלות הקורס יכללו קריאה ביקורתית של מאמרי מחקר, דיון במאמרים והתנסויות מודרכות באיסוף ובניתוח נתונים. המטלה המסכמת של הקורס תדרוש עיצוב מחודש של יחידת לימוד קיימת על-מנת שתיתן מענה לפיתוח המטקוגניציה והחשיבה האפיסטמית של הלומדים.

הקורס הוא קורס היברידי המשלב למידה בכיתה (2 ש"ש) ולמידה מקוונת שיתופית (2 ש"ש).