313.4532

למידה והוראה בחברה מקוונת

מרכז המצויינות LINKS הוקם במסגרת תוכנית מרכזי המצויינות (I-CORE) של הוועדה לתכנון ותקצוב וממשלת ישראל במטרה לחקור היבטים של חינוך בחברת המידע החדשה. במרכז חברים כ-14 חוקרים מאוניברסיטאות שונות בארץ אשר חוקרים, מנקודות מבט שונות, את האופן שבו אנשים חיים, מתקשרים ולומדים בחברה המודרנית תוך שימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת, הן במצבים בהם הלמידה מתרחשת באופן ספונטאני, והן במצבים בהם הלמידה נעשית בתהליך מעוצב ומוכוון.

קורס זה יזמן לתלמידיו חשיפה לאחדים מעולמות התוכן הנחקרים במסגרת המרכז: תרבות הוראה ותרבות למידה בחברה המקוונת, טכנולוגיות שיתופיות לצרכי שיקום, למידה ממשחקים דיגיאטליים, מעברי מידע ברשתות חברתיות, תפקיד המדיה בהקשר של קבוצות מיעוט, וכריית נתוני רשת לצורך שילוב "קולם של הלומדים" בתכנון קוריקולום. במהלך הקורס נעמיק בהבנת הנושאים ונחקור את הקשרים והחיבורים בינהם, מתוך שאיפה להבנות תפיסה בינתחומית רחבה של למידה בחברה המקוונת. בנוסף לכך, נעסוק בהיבטים הפרקטיים של הוראה נתמכת טכנולוגיה על פי המודל של 'חניכות קוגניטיבית', תוך שילוב התנסות מעשית במהלך הקורס.

הקורס ייערך במתכונת של קורס היברידי הכולל מפגש שבועי באוניברסיטה במתכונת של קהילת למידה, ופעילויות מתוקשבות בין המפגשים.