313.4533

מבוא מעשי למחקר מבוסס-עיצוב במדעי-הלמידה

דור אברהמסון

סמינר זה מהווה מבוא מעשי ותאורטי למחקר מבוסס-עיצוב (design-based research), מתודולוגיה ייחודית לשדה-המחקר של מדעי-הלמידה (Learning Sciences). המשתתפים בקורס ייפתחו פעילויות-למידה מושגית עם מוצרים גשמיים או מלאכותיים אשר הם יבנו בעצמם בהסתמך הן על אינטרוספקציה והן על סיפרות-מחקר רלוונטית. ניתן לבחור מקשת רחבה של מושגים ממתמטיקה, מדעיים, ומדעי-המחשב, עם עדיפות מסויימת למושגים מתמטיים מגן ועד י"ב (מומחיות-המרצה). בהמשך, הסטודנטים יישמו את הפרוייקטים שלהם מיספר פעמים עם ילדים בגילאים מתאימים (יחידני או בקבוצה), יסריטו את המפגשים בווידאו, ויינתחו את הממצאים באופן איכותני. על בסיס ניתוח זה, ננסה להסיק מסקנות על תהליכי-למידה, כיוונים לשיפור המוצר, ועקרונות עיצוב, וחוזר חלילה. בכל מפגש של הקורס, כל אחת ואחד מהמשתתפים יציגו לדיון תמונת-מצב של הפרוייקט האישי שלהם -- בניה, רעיונות, מקורות, ממצאים, ניתוחים, וכו' -- ומתוך השיח הכללי יתרקמו שפה, תובנות, ועקרונות אשר יחדיו יוצרים את הדיציפלינה. שיח זה ישאב גם מהסיפרות הרלוונטית בשאיפה להכליל את התובנות ולעגן את התאוריות. במהלך הקורס ניקרא תחילה מספר מאמרים בסיסיים להכרת המתודולוגיה, ואחר-כך נפצל את הקריאה על בסיס עניין אישי. המרצה יציג ממחקריו הקודמים, כולל מוצרים וממצאים, וכן יציג מספר סירטונים תעודיים להעמקת-ההבנה של התחום, כולל שיטות מחקר כגון הראיון הקליני. כל משתתף יגיש עבודת-סיום המסכמת את הפרויקט האישי.