317.4048


317.4048 - פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילות למידה

פרופ' דני בן-צבי וקרן ארידור ברגר

סמינריון זה מאפשר לתלמידי המגמה לטכנולוגיות בחינוך לבחון לעומק סוגיות של למידה מדעית בקהילות למידה נתמכות טכנולוגיה. הסמינריון מציע השתתפות בהוויה של קהילת למידה, שעוסקת בבניית ידע אישי ושיתופי על אוריינות סטטיסטית: הסקת מסקנות מבוססות וקבלת החלטות בתנאי אי-וודאות. עם חדירתה של הסטטיסטיקה לכל תחומי חיינו, גוברת המודעות לצורך החיוני באוריינות סטטיסטית בכל הגילאים. הסמינריון יתמקד בתהליכי למידה והוראה הקשורים לפתוח שיקולי דעת סטטיסטיים בקהילת למידה, עיצוב סביבת למידה עתירת טכנולוגיה, וסוגיות מחקר בתחום. נתמודד עם שאלות משני סוגים:

הסוג הראשון – שאלות הקשורות לתהליכי למידה בקהילת למידה, למשל: מהי קהילת למידה? מה מייחד את תהליכי הלמידה בקהילה כזאת? כיצד היא עשויה לתרום להבנה של תחומי דעת מורכבים?

הסוג השני ­– שאלות על תחום הדעת של אוריינות סטטיסטית, למשל: למה הנושא חשוב בכלל, ולמי? מה הם שיקולי דעת סטטיסטיים, מה מאפיין אותם, ובמה הם נבדלים משיקולי דעת מתמטיים או יומיומיים? כיצד מתפתחת חשיבה סטטיסטית? כיצד חוקרים התפתחות של שיקולי דעת סטטיסטיים?