317.4049

גישות קוגניטיביות וסוציו-תרבותיות ללמידה

מדעי הלמידה הינם תחום מחקר צעיר ומתפתח המתמקד בתהליכי למידה בהקשרים חינוכיים מגוונים פורמאליים (למשל למידה בבית הספר או באוניברסיטה) ולא פורמאליים (למשל למידה בסביבת העבודה, במשפחה, במשחק וכד'). תהליכי למידה נבחנים מפרספקטיבות שונות והתחום נבנה על הבנה מעמיקה של הקשרים בין קוגניציה, היבטים תרבותיים, חברתיים וטכנולוגיים. חלקו הראשון של הקורס יוקדש להיכרות עם כותבים מרכזיים המבטאים את המהות וההבדל שמזמנות עדשות קוגניטיביות וסוציותרבותיות על היבטים, תכונות ומאפיינים של למידה. בחלקו המרכזי של הקורס נבחן לעומק בתופעה אחת שמעסיקה חוקרים רבים במדעי הלמידה לאורך הרבה מאד שנים - העברה (טרנספר) בלמידה. למרות שההעברה נמצאת בלב הדיון במדעי הלמידה, עד היום אין הסכמה על מהות התופעה והמנגנונים האחראים לה ואנו נבחן את הנושא דרך עדשות שונות ונתנסה במחקר שיתופי קטן בנושא זה.