317.4050

מבוא למחקר בחינוך מדעי

הסמינר פותח צוהר להיכרות ראשונית עם שדה המחקר בחינוך מדעי וסוקר מוקדי עניין מרכזיים. נדון בהיבטים קוגניטיביים, רגשיים ופוליטיים הקשורים לחינוך מדעי. הקורס אינו מחייב רקע אקדמי במדעי הטבע ויעניין סטודנטים מתחומים דעת נוספים - בפרט סטודנטים המתעניינים בנושאים כמו שינוי תפיסתי, חקר, הקשר בין מתמטיקה ומדעים, מיומנויות למידה, מוטיבציה, שינוי במערכות חינוך והתפתחות ידע ואמונות.