קורסים תשע"ג

הקורסים של המגמה לטכנולוגיות בחינוך בשנת הלימודים תשע"ג:

קורסים של המגמה לטכנולוגיות בחינוך

תשע"ג – סמסטר א

·       סוציולוגיה של האינטרנט ,ד"ר אורן גולן

·       למידה עם מולטימדיהתיאוריהמחקר ויישום ,דר שרית ברזלי (הסבר בנוגע לכניסה לסביבת הקורס)

·       חקר ופיתוח סביבות למידה ממוחשבותפרופ' מיכל ירושלמי

·       פסיכולוגיה קוגניטיבית ולמידה (קורס דוקטוראנטים)דר שרונה ט. לוי

·       חושבים עם מחשבים:פיתוח כישורי חשיבה בעידן הידע ,דר שרית ברזלי

·       למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישותדר דני בן צבי (‫יינתן השנה על ידי פרופ' יעל קלי ויותם הוד)

·       פרויקט גמר - חלק ב: יישום, ‫, פרופ' יעל קלי ודר' אורנית שגיא  ‫(יינתן השנה על ידי דר' אורנית שגיא)


תשע"ג - סמסטר ב'

תשע"ב

·       פרויקט גמר - חלק ג': הערכה וכתיבה, ‫פרופ' יעל קלי ודר' אורנית שגיא

·       הערכה של סביבות למידה עתירות טכנולוגיה – חלק ב', דר' רותי הלפרין

·       פרויקט גמר - חלק א': פיתוח סביבות למידה היברידיות, ‫פרופ' יעל קלי ודר' אורנית שגיא

·       ממשק אדם מחשב, דר' שולי גילוץ

·       פיתוח חשיבה סטטיסטית בסביבת חקר שיתופית, ד"ר דני בן-צבי

·       סמינר מגמה: 'אדם, חינוך וטכנולוגיה' ,ד"ר שרונה ט. לוי

·       הפרקטיקה של הטמעת תרבות תקשוב במערכות חינוך - חלק ב', דר' תמר שמיר ענבל

·       מנהיגות חינוכית טכנולוגית - חלק ב' (ערים דיגיטליות), גב' נועה צוק וגב' דליה חלבי

·       למידה על מערכות מורכבות, ד"ר שרונה לוי

·       סוגיות מחקר בסביבות למידה עתירות טכנולוגיהד"ר שרונה ט. לוי

·       סוגיות וגישות בלמידה ובהוראה בסביבות עתירות טכנולוגיהדר' דני בן-צבי ושירי מור הגני

·       למידה שיתופית מעורבת מחשבדר' שרונה ט. לוי

·       תהליכי חשיבה מתמטית בסביבת לימודים ממוחשבתפרופ' מיכל ירושלמי

·       למידה והוראה מרחוק בסביבה מתוקשבתדר רחל לוין פלד, אורנית שגיא, ניר תדהר (אחראית אקדמית - פרופ' יעל קלי)

·       למידה באמצעות פרויקטים בסביבות עתירות טכנולוגיהדר' דני בן צבי ויותם הוד

·       עיצוב סביבות למידה טכנולוגיותפרופ' יעל קלי ויקי דיין

תשע"א

·       סמינר מגמה: 'אדם, חינוך וטכנולוגיה

·       הכשרת מנהיגות חינוכית טכנולוגיתד"ר ישי מור

·       משחקים ולמידהד"ר ישי מור

·       סטטיסטיקה מ.א. (אוריינות מחקרית)דר אינה בלאו

·       הפסיכולוגיה של האינטרנט

·       למידה והוראה בסביבה מתוקשבת היברידיתפרופ' יעל קלי ועדי קידרון

·       למידה ניידת, ד"ר ישי מור


Comments